Śladami Czerwca ’76 w Radomiu

 

Czerwiec 1976

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” w Łodzi.

Autorzy filmu: Aleksandra Król, Mikołaj Bartnik, Patryk Kulik, Patryk Żelisko, Jakub Kaczmarczyk, pod opieką Jarosława Basaja.