Różewicz – Kinema

Grupa z I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

Postanowiliśmy poświęcić nasze działania Stanisławowi Różewiczowi – wybitnemu polskiemu reżyserowi, radomszczaninowi, bratu Tadeusza i Janusza Różewiczów. Naszą ideą było uświadomienie rówieśnikom, że pasja reżysera do kina, do sztuki w ogóle, zrodziła się w naszym mieście, a ściśle, w lokalnym kinie Kinema. Temu miejscu Różewicz poświęcił fragmenty swojej biograficznej książki pt. Było, minęło… oraz zrealizowany w 1999 roku film dokumentalny Kinema.

Projekt przebiegał trzyetapowo.

21.09.2017

Pierwszym modułem było spotkanie z Karoliną Gurazdą-Grabarczyk, która uczestniczyła w realizacji filmu Kinema, była jedną z jego bohaterek. Rozmowę poprowadziła lokalna dziennikarka Jolanta Dąbrowska. W trakcie spotkania, młodzież zgromadzona w Pracowni Filmoteki Szkolnej, oglądała fragmenty Kinemy i słuchała wspomnień o Stanisławie Różewiczu. Drugą część spotkania wypełniła projekcja jednego z najbardziej cenionych filmów Różewicza pt. Świadectwo urodzenia. Pokaz filmu poprzedzony był prelekcją ucznia I LO Michała Tkacza. W spotkaniu wzięło udział 45 uczniów z klas I c i II d I LO.

25.09.2017

Kolejnym elementem projektu była Filmowa Gra Miejska poświęcona życiu i twórczości Stanisława Różewicza. Uczniowie I LO: A. Dziegieć , J. Dąbrowski, J. Kowalczyk, M. Kowalski, M. Bebłociński, P. Bebłociński, F. Nurzyński, W. Szczepanik, K. Nalepa, D.Mandzij, P. Miara, A. Ozga, D. Panicz, D. Dybka i K. Sowińska opracowali oraz moderowali grę miejską. Jej uczestnicy realizowali zadania związane z takimi filmami jak np. Świadectwo urodzenia, Głos z tamtego świata, Kobieta w kapeluszu czy Westerplatte. Kolejne punkty gry miejskiej znajdowały się w miejscach związanych z życiem i twórczością braci Różewiczów. Uczestnikami tej części projektu było 40 uczniów I LO w Radomsku.

Realizatorzy

Wszystkie działania dokumentowane były przez: A. Szydę, E. Szcześniewską, A. Kuliś, H. Andrysiak oraz O. Skalik. Efektem ich pracy jest krótki reportaż filmowy, którego scenariusz i koncepcję opracowała A. Dziegieć. Jego realizacja była trzecim etapem przedsięwzięcia.

Opiekę merytoryczną, organizacyjną i artystyczną nad projektem sprawowała Aleksandra Kędra.

Filmowe małe ojczyzny