Film wobec samobójstwa młodych ludzi: „Przekleństwa niewinności” („Virgin Suicides”) Sofii Coppoli

Klaudia Maniakowska, Piotr Wróbel

Cele lekcji

• doskonalenie umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego

• rozwiązywanie problemów w twórczy sposób

• doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

• doskonalenie umiejętności prezentowania swojego stanowiska

• doskonalenie umiejętności prezentowania wyników pracy grupy

• doskonalenie umiejętności dyskutowania

Czas pracy

45 min + projekcja

Środki dydaktyczne

  • tablica
  • film
  • zestawy pytań

Metody pracy

  • 6 myślowych kapeluszy

Przebieg lekcji

1. Nauczyciel krótko przedstawia informacje o reżyserce, aktorach, oraz inspiracji do powstania filmu.

– reżyser i scenarzysta : Sofia Coppola, adaptacja książki Jeffrey’a Eugenidesa pod tym samym tytułem.

– główna obsada: James Woods jako Ronald Lisbon, Kathleen Turner jako Pani Lisbon, Kirsten Dunst jako Lux Lisbon, Josh Hartnett jako Trip Fontaine, Hanna R. Hall jako Cecilia Lisbon

2. Projekcja filmu.

3. Nauczyciel prosi uczniów o próbę określenia tematyki filmu. Nauczyciel zapisuje możliwe odpowiedzi na tablicy: śmierć, samobójstwo, dorastanie, nastolatki, relacje rodzinne. Nauczyciel zwraca uwagę na różnorodność i złożoność problemów poruszanych w filmie.

4. Aby problematyka została jak najszerzej przedyskutowana, nauczyciel przedstawia uczniom metodę 6 myślowych kapeluszy, którą wykorzystuje się przy dyskusji bardzo trudnych zagadnień. Nauczyciel omawia założenia metody: Każda grupa ma przydzielony inny kolor kapelusza, a każdy kapelusz reprezentuje inny tok myślenia. Pozwala to na kreatywne, świadome i uporządkowane przedyskutowanie problemu.

• Biały kapelusz zajmuje się obiektywnym przedstawieniem faktów.

• Czerwony kapelusz zajmuje się przedyskutowaniem emocji towarzyszących problemowi.

• Zielony kapelusz reprezentuje obiektywizm i zajmuje się wymyśleniem alternatywnych rozwiązań lub korzyści płynących z problemu.

• Czarny kapelusz reprezentuje pesymizm i zajmuje się przedyskutowaniem negatywnych skutków problemu.

• Niebieski kapelusz skupia się na monitorowaniu pracy innych zespołów.

5. Nauczyciel dzieli klasę na 5 zespołów, a sam pełni funkcję niebieskiego kapelusza. Każda grupa dostaje zestaw pytań do dyskusji. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów.

6. Przedstawiciele grup prezentują wyniki dyskusji w grupach na forum. Inne grupy mogą coś dodać lub nie zgodzić się z opinią poprzedniej grupy.

7. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów i wspólnie z nimi formułuje wnioski.

-Rodzina ma bardzo duży wpływ na rozwój psychiczny dzieci.

-Samobójstwa są poważnym problemem w społeczeństwie.

-Podejrzewając, że ktoś może mieć samobójcze myśli, należy to prędko zgłosić odpowiednim jednostkom (rodzina, bliscy, psycholog) i wesprzeć ową osobę.

-Nadopiekuńczość bywa czasem bardziej szkodliwa niż brak zainteresowania.

-Samobójstwo nie jest wyjściem ani rozwiązaniem.

-Zawsze należy traktować innych ludzi uczciwie i z szacunkiem.

Praca domowa

Rozprawka na 300 słów: Pomimo faktu, że poprzez narratora widzowie mają obraz życia sióstr Lisbon, cała tajemnica, dlaczego popełniły one samobójstwo, pozostaje nierozwiązana. Czy samobójstwo sióstr może być widziane w kategoriach przejawu niezależności w życiu, czy w kategoriach tchórzostwa i poddania się? Uzasadnij swoje stanowisko.

tytuł: „Przekleństwa niewinności”
tytuł oryg.: „The Virgin Suicides”
pierwowzór: Jeffrey Eugenides „Przekleństwa niewinności”
gatunek: dramat
reżyseria: Sofia Coppola
scenariusz: Sofia Coppola
zdjęcia: Edward Lachman
obsada: Kirsten Dunst, A.J. Cook, Chelse Swain, Leslie Hayman, Hanna Hall, Josh Hartnett, James Woods, Kathleen Turner
muzyka: Jean-Benoit Dunckel, Nicolas Godin
produkcja: USA
rok prod.: 1999
czas trwania: 96 min
Wróć do wyszukiwania