Przędzalnia/Lofty

Przejazd 5: Z Księżego Młyna kontynuujemy drogę do ulicy Tymienieckiego.

Wybudowana w latach 1870–1873 przędzalnia bawełny to jedna z ikon architektury Łodzi przemysłowej. Budynek ma 207 metrów długości; w czasie kiedy powstał, był największym tego typu obiektem w mieście i potwierdzał potęgę najzamożniejszego łódzkiego przemysłowca, którego nazwisko obecne jest we współczesnej nazwie opisywanego tutaj miejsca – dawna przędzalnia to obecnie Lofty u Scheiblera.

To właśnie ten gmach pojawia się w finałowych scenach filmowej adaptacji Ziemi obiecanej w reżyserii Andrzeja Wajdy jako fabryka należąca do Karola Borowieckiego. Przędzalnia Scheiblera pojawia się także m.in. w Czerwonych wężach (reż. W. Fiwek, 1981), Kawalerskim życiu na obczyźnie (reż. A. Barański, 1992) i Historii kina w Popielawach (reż. J.J Kolski, 1998).