Przeczytaj definicje pojęć filmowych i uzupełnij brakujące wyrazy

Jadwiga Mostowska

Przeczytaj definicje pojęć filmowych i uzupełnij brakujące wyrazy.

W wykonaniu zadania może pomóc Ci zamieszczone na stronie www.edukacjafilmowa.pl ABC filmu. Słownik pojęć filmowych

Np. K A D R to pojedyncza klatka filmowa, wyświetlona na ekranie kinowym albo telewizyjnym.

1) Proces selekcji i kombinacji elementów wizualnych i dźwiękowych to _  _  _  _  _  _

2) Fragment filmu umieszczony pomiędzy dwoma przejściami montażowymi nazywamy _  _  _  _  _  _  _

3) Element konstrukcji filmu złożony z szeregu scen połączonych ze sobą logicznie i dramaturgicznie to _  _  _  _  _  _  _  _  _

4) _  _  _  _  _  _  to najczęściej spotykany rodzaj przejścia montażowego, łącznik pomiędzy dwoma ujęciami.

5) _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ to jeden podstawowych elementów kompozycji ujęcia, określa on jaka część filmowanej przestrzeni zostanie ujęta w ramach kadru.

6) Plan przedstawiający część filmowanego obiektu, na przykład fragment ciała aktora (oko, usta, ręka), rekwizyt lub fragment dekoracji nazywamy  _  _  _  _  _  _  _.

7) Ruch kamery (obrót) wokół własnej osi – pionowej lub poziomej – nazywamy _  _  _  _  _  _  _  _

8) Dźwięk nagrywany na planie zdjęciowym podczas kręcenia zdjęć nazywany jest dźwiękiem stuprocentowym czyli „  _  _  _  _  _ „.

9) _  _  _  _  _  _  _ to chwyt narracyjny polegający na chwilowym zawieszeniu biegu akcji w momencie szczególnie dla niej istotnym (np. moment grozy, niebezpieczeństwa), pozwalający zwiększyć efekt dramaturgiczny.

10) Gdy zdjęcia do filmu realizowane są na otwartym powietrzu, to mówimy, że są one kręcone w _  _  _  _  _  _  _  _

1) Proces selekcji i kombinacji elementów wizualnych i dźwiękowych to M O N T A Ż

2) Fragment filmu umieszczony pomiędzy dwoma przejściami montażowymi nazywamy U J Ę C I E M

3) Element konstrukcji filmu złożony z szeregu scen połączonych ze sobą logicznie i dramaturgicznie to S E K W E N C J A

4) C I Ę C I E to najczęściej spotykany rodzaj przejścia montażowego, łącznik pomiędzy dwoma ujęciami.

5) P L A N F I L M O W Y to jeden podstawowych elementów kompozycji ujęcia, określa on jaka część filmowanej przestrzeni zostanie ujęta w ramach kadru.

6) Plan przedstawiający część filmowanego obiektu, na przykład fragment ciała aktora (oko, usta, ręka), rekwizyt lub fragment dekoracji nazywamy D E T A L E M.

7) Ruch kamery (obrót) wokół własnej osi – pionowej lub poziomej – nazywamy P A N O R A M Ą

8) Dźwięk nagrywany na planie zdjęciowym, podczas kręcenia zdjęć nazywany jest dźwiękiem stuprocentowym, czyli „S E T K Ą”.

9) S U S P E N S to chwyt narracyjny polegający na chwilowym zawieszeniu biegu akcji w momencie szczególnie dla niej istotnym (np. moment grozy, niebezpieczeństwa), pozwalający zwiększyć efekt dramaturgiczny.

10) Gdy zdjęcia do filmu realizowane są na otwartym powietrzu, to mówimy, iż są one kręcone w P L E N E R Z E.