Analiza głównych bohaterów, fabuły oraz kontekstu filmu ,,Polowanie na króliki”

Katarzyna Szczepańska, Anna Kupiec, Joanna Majnusz

Cele lekcji

Po lekcji uczeń powinien:

• znać fabułę filmu;

• rozumieć kwestie poruszone w filmie;

• dokonać analizy dzieła filmowego;

• umieć analizować wpływ mechanizmów społecznych i historycznych na życie zwykłego człowieka;

• rozumieć pojęcia: prawo białego człowieka, kultura Aborygenów, historia Aborygenów, segregacja rasowa, relacje międzyludzkie, tradycja i styl życia, rasizm

Czas pracy

3 godziny lekcyjne

Środki dydaktyczne

• film: „Polowanie na króliki”, reż. P. Noyce, Australia 2002

• materiały informacyjne dotyczące filmu i jego twórcy

• arkusz z zadaniami dotyczącymi głównych zagadnień

• prezentacja multimedialna

Formy pracy

  • praca w grupach

Metody pracy

  • miniwykład dotyczący gatunku (dramat historyczny) i reżysera
  • zarys historyczny (przedstawiony przez nauczyciela)
  • analiza (postaci, motywów)
  • burza mózgów
  • dyskusja dotycząca problematyki filmu
  • wnioski

Przebieg lekcji

I. Miniwykład: Nauczyciel przedstawia uczniom podstawowe informacje dotyczące gatunku filmu, reżysera oraz obsady.

I. Zarys historyczny: Nauczyciel w skrócie opowiada historię Australii oraz Aborygenów. Wyjaśnia podstawowe zasady polityki XX w. względem rdzennych mieszkańców Australii.

II. Praca w parach/grupach: Nauczyciel wyjaśnia, na czym będą polegały następujące zadania, a następnie przystępuje do ich realizacji:

ZADANIE 1: PRACA W GRUPACH. Nauczyciel proponuje uczniom, aby zapoznali się z listą pojęć i spróbowali je wyjaśnić.

Zagadnienia:

● biały człowiek

● prawa człowieka

● kultura Aborygenów

● historia Aborygenów

● segregacja rasowa, rasizm

ZADANIE 2: ANALIZA POSTACI. Uczniowie zostają podzieleni na kilka grup. Każda grupa ma za zadanie odegrać krótką scenkę, nie używając przy tym słów, prezentującą daną postać z filmu. Pozostałe grupy starają się odgadnąć, jaki to bohater. Następnie wszyscy rozmawiają o danej postaci przedstawiając jej krótką charakterystykę oraz własne odczucia dotyczące określonej postaci.

ZADANIE 3: Burza mózgów. Nauczyciel przedstawia kontekst historyczny filmu. (historię Aborygenów i skradzionego pokolenia [Stolen Generations]

Studenci w grupach omawiają następujące zagadnienia:

– Co jest powodem zaprzeczenia istnienia skradzionego pokolenia przez Australijczyków?

– Jaki wpływ mieli ludzie białej rasy na kulturę aborygeńską?

– Jaki wpływ doświadczenie straconego pokolenia miało na ludzi, w szczególności na dzieci?

ZADANIE 4: Dyskusja.

Studenci w grupach dyskutują na temat powodów, które kierowały Molly, Daisy i Gracie i ich determinacji, żeby wrócić do ich domu w Jigalong.

ZADANIE 5: Wcielanie się w role bohaterów filmu. Użyj swojej wyobraźni i spróbuj wczuć się w rolę trzech aborygeńskich dziewczynek (Molly, Daisy oraz Gracie). Wyobraź sobie, że zostałeś ‚ukradziony’ twojej kochającej rodzinie. Masz nie więcej niż 10 lat. Zastanów się czy jesteś równie odważny jak bohaterki filmu ,,Polowanie na króliki” [The Rabbit Proof Fence] i czy jesteś na tyle silny psychicznie oraz fizycznie, aby uciec ze szkoły stworzonej dla dzieci Aborygenów? Weź pod uwagę konsekwencje ucieczki. Pomyśl, co się stanie, jeśli zostaniesz schwytany przez tropiciela Moodoo? Masz do przemierzenia ponad 2 000 km, a zapasu żywności na zaledwie kilka dni. Zastanów się, jak zdobywasz jedzenie. Jak orientujesz się w terenie? Dookoła pustkowie, żadnych drogowskazów. Jedynym wyznacznikiem jest płot na króliki. Pamiętaj, że to nie era iPhonów! W jaki sposób motywujesz siebie oraz pozostałe dwie uciekinierki do dalszej tułaczki? Jak zmylisz doświadczonego tropiciela? Wymień się pomysłami z osobami siedzącymi obok. Porozmawiajcie również o emocjach, jakie wam towarzyszą podczas ucieczki. Następnie grupy prezentują swoje pomysły na forum klasy.

ZADANIE 6: Praca w grupach. Studenci zostają podzieleni na dwie grupy. Jedna z nich stara się przedstawić pana Neville’a jako opiekuna aborygeńskich dzieci pragnącego ich dobra (odgrywa rolę adwokata). Natomiast druga grupa ma przedstawić tego bohatera jako okrutnego człowieka, który pogwałcił wszelkie prawa człowieka, pozbawiając rodziców ich dzieci oraz dzieci ich opiekunów (odgrywa rolę prokuratora). Nauczyciel pełni rolę sędziego.

Obie grupy mają za zadanie przekonać ‚sędziego’, że ich punkt widzenia jest słuszny.

ZADANIE 7: Praca w parach – interpretacja symboli/metafor

Pracując w parach, znajdźcie najbardziej charakterystyczne symbole/metafory przedstawione w filmie. W jaki sposób odnoszą się one do historii Australii i zamieszkującej jej mniejszości aborygeńskiej? Wasze konkluzje przedstawcie na forum klasy.

IV. Koniec lekcji: Nauczyciel podsumowuje lekcję przytaczając najważniejsze wnioski, do których doszli uczniowie w trakcie pracy w grupach. Pyta uczniów, jakie są ich wrażenia na temat filmu i czy byli świadkami rasizmu. Na koniec wyjaśnia, czym jest wolność i jakie ma znaczenie dla człowieka.

Praca domowa

Gdzie współcześnie istnieją przypadki łamania podstawowych praw człowieka, w tym odbierania im wolności w ramach istniejącego porządku prawnego? Napisz na ten temat artykuł bądź wykonaj prezentację multimedialną. Proszę podać liczbę słów do artykułu. Wypowiedź pisemna powinna zawierać od 1000 do 1500 słów.

tytuł: „Polowanie na króliki”
tytuł oryg.: „Rabbit-Proof Fence”
pierwowzór: Doris Pilkington „Follow the rabbit-proof fence”
gatunek: dramat, historyczny, przygodowy
reżyseria: Phillip Noyce
scenariusz: Christine Olsen
zdjęcia: Christopher Doyle, Brad Shield
obsada: Everlyn Sampi, Tianna Sansbury, Laura Monaghan, David Gulpilil, Kenneth Branagh, Deborah Mailman, Jason Clarke
muzyka: Peter Gabriel
produkcja: Australia
rok prod.: 2002
dystrybutor w Polsce: Monolith
czas trwania: 94 min
Wróć do wyszukiwania