Pół żartem, pół serio (1959)

Arkadiusz Walczak, Iwona Kulpa-Szustak, Hanna Wiśniewska

Reż. Billy Wilder

Krótka informacja o filmie

Marilyn Monroe, Jack Lemmon i Tony Curtis w jednej z najlepszych i najpopularniejszych komedii w dziejach kina w reżyserii mistrza Billy’ego Wildera. Przerysowani gangsterzy w pościgu za artystami, którzy w przebraniu kobiet wyjeżdżają w tourne z żeńskim zespołem muzycznym. A to wszystko w (smutnych?) czasach prohibicji.

Związki z podstawą programową

Gimnazjum

Język polski

Uczeń:

 • odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie;
 • wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu;
 • rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację);
 • dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji i manipulacji.

Samokształcenie i docieranie do informacji.

Uczeń:

 • samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych;
 • stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych mu informacji.

Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Uczeń:

 • opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło;
 • rozpoznaje problematykę utworu.
 • przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście;
 • rozpoznaje czytany utwór jako: przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedię, dramat (gatunek), tragedię, balladę, nowelę, hymn, powieść historyczną;
 • znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych; wskazuje przykłady mieszania gatunków;
 • uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.

Interpretacja.

Uczeń:

 • przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją;
 • uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny;

Wartości i wartościowanie.

Uczeń:

 • omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne;
 • dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość.

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Uczeń:

 • określa i rozróżnia podstawowe gatunki klasycznej muzyki wokalnej, wokalnoinstrumentalnej i instrumentalnej, wybrane rodzaje muzyki jazzowej, rozrywkowej i etnicznej;
 • charakteryzuje wybrane tańce różnych narodów.

Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Uczeń:

 • określa różnorodne funkcje muzyki użytkowej i artystycznej;
 • ocenia i wartościuje muzykę oraz jej wykonanie, uzasadniając swoje poglądy, dostrzega wartość muzyki ludowej, wartościuje różne kierunki muzyki jazzowej i rozrywkowej – młodzieżowej.

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z tożsamością płciową.
 • Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.
 • Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzystania ze środków masowego przekazu) na człowieka.

Szkoła ponadgimnazjalna

Historia i społeczeństwo

Kobieta i mężczyzna, rodzina.

Uczeń:

 • opisuje, na wybranych przykładach, wzory miłości romantyczne i analizuje trwałość tego wzorca kulturowego;
 • wyjaśnia przemiany życia społecznego sprzyjające emancypacji kobiet i przejawy tego procesu
 • analizuje, na wybranych przykładach, przemiany obyczajowe w świecie zachodnim w XX w., z uwzględnieniem „rewolucji obyczajowej” lat 60.

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, rodzi na, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi. Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy.
 • Komplementarność płci – wzajemne dopełnianie się płci w sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. Rozumienie, akceptacja i szacunek dla osób płci odmiennej.

Rozwój zainteresowań i pożądanych umiejętności uczniów

TAK NIE
Praca z filmem stwarza możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów x
Film motywuje uczniów do samodzielnego uczenia się i poznawania x
Film sprzyja rozwojowi wyobraźni uczniów x
Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami x
Film pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół przedstawionego problemu x
Film zawiera sceny przemocy x
Film zawiera sceny erotyczne x
Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami wprowadzającymi x
Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach specjalisty (psychologa, pedagoga, innych) x

Pomysły na zajęcia filmowe, proponowane metody pracy z filmem

Dyskusja, debata, burza mózgów, port folio, planszowa synteza, metoda projektu, analiza i interpretacja działa filmowego, praca z fragmentem filmu, elementy dramy, ćwiczenia redakcyjne: recenzja, scenariusz, scenopis.

Zagadnienia związane z konstrukcją dzieła filmowego:

 • Muzyka filmowa, film muzyczny, rola piosenki w filmie.
 • Gra aktorska.
 • Rola kostiumów i rekwizytów.
 • Rola reżysera.

Tropy interpretacyjne, w tym zagadnienia filmoznawcze

Miłość w komedii – można zestawić z „Zemstą” lub „Ślubami panieńskimi” Aleksandra Fredry.

Kwestia zachowań, pełnienia ról społecznych, zawodowych przez kobiety i mężczyzn.

1929 rok – ostatni rok „szalonych lat dwudziestych”, epoki jazzu, prohibicji, wojny gangów, masakra w dniu Świętego Walentego, USA przed wielkim kryzysem, koniec amerykańskiego wieku niewinności.

Parodia wizerunku gangstera z okresu prohibicji w Stanach Zjednoczonych.

Cechy komedii jako gatunku dramatycznego i komedii filmowej, w zestawieniu z filmami Billego Wildera, np. „Sabrina”; „Słomiany wdowiec”, „Garsoniera”, błazenada na ekranie, gagi sytuacyjne i dialogowe, inspiracje komedią bulwarową.

Twórczość Billego Wildera – mistrz czarnego kryminału i komedii.

Inni to także my – problemy tożsamości płciowej, wzorce męskości i kobiecości – ich ewolucja w drugiej połowie XX w. i początkach XXI.

Problematyka gender.

Obecne w filmie motywy funkcjonujące w kulturze

Problem zamiany ról, „przebieranki” w kinie, nieprzystosowanie do przybranej płci, w zestawieniu z filmami: „Tootsie” w reż. Sydneya Pollaca, „Pani Doubtfire” w reż. Chrisa Columbusa, „Poszukiwany, poszukiwana” w reż. Stanisława Barei.

Marilyn Monroe jako symbol kobiecości w latach 50-tych XX wieku i ikona kultury popularnej, w zestawieniu z teledyskami Madonny i Lady Gagi.

Pani z Ukrainy (2002)
tytuł: „Pół żartem, pół serio”
tytuł oryg.: „Some Like It Hot”
pierwowzór: Robert Thoeren (materiały do scenariusza, historia), Michael Logan (materiały do scenariusza, historia)
gatunek: komedia, musical
reżyseria: Billy Wilder
scenariusz: I.A.L. Diamond, Billy Wilder
zdjęcia: Charles Lang
obsada: Marilyn Monroe jako Sugar Kane Kowalczyk, Tony Curtis jako Joe/Josephine/Junior, Jack Lemmon jako Jerry/Daphne, George Raft jako Spats Columbo, Pat O’Brien jako Detektyw Mulligan
muzyka: Adolph Deutsch
produkcja: USA
rok prod.: 1959
dystrybutor w Polsce: Vivarto
czas trwania: 120 min.
ważniejsze nagrody: 1960 Oscar Najlepsze kostiumy; 1960 Złoty Glob: Najlepsza komedia, Najlepszy aktor w komedii lub musicalu – Jack Lemmon, Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu – Marilyn Monroe
film od lat: 12 lat
Wróć do wyszukiwania