Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna (2010)

Reż. Chris Columbus

Arkadiusz Walczak, Iwona Kulpa-Szustak, Hanna Wiśniewska

Krótka informacja o filmie

Po niebywałych sukcesach komercyjnych „Kevina samego w domu, przygód „Harrego Pottera” oraz wielu innych popularnych filmów dla dzieci i młodzieży Chris Columbus sięga po wątki mitologiczne. Młody chłopiec okazuje się potomkiem jednego z olimpijskich bogów, który by uratować Ziemię musi zapobiec konfliktowi wszechmogących bóstw.

Związki z podstawą programową

Język polski

Uczeń:

 • odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie;
 • wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu;
 • rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację);
 • dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji i manipulacji;
 • rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski.

Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń:

 • samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych;
 • stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych mu informacji.

Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela. Uczeń:

 • opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło;
 • rozpoznaje problematykę utworu.
 • przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście;
 • znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych; wskazuje przykłady mieszania gatunków;
 • uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.

Interpretacja. Uczeń:

 • przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją;
 • uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny.

Wartości i wartościowanie.

Uczeń:

 • ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, np. patriotyzm, nacjonalizm, tolerancja – nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach;
 • omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne;
 • dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość.

Historia

Dziedzictwo antyku. Uczeń:

 • charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.

Rozwój zainteresowań i pożądanych umiejętności uczniów

TAK NIE
Praca z filmem stwarza możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów x
Film motywuje uczniów do samodzielnego uczenia się i poznawania x
Film sprzyja rozwojowi wyobraźni uczniów x
Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami x
Film pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół przedstawionego problemu x
Film zawiera sceny przemocy x
Film zawiera sceny erotyczne x
Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami wprowadzającymi x
Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach specjalisty (psychologa, pedagoga, innych) x

Pomysły na zajęcia filmowe, proponowane metody pracy z filmem

Dyskusja, burza mózgów, metoda projektów (temat: adaptacja filmowa), analiza i interpretacja działa filmowego i literackiego, praca z fragmentem filmu, elementy dramy, ćwiczenia redakcyjne: recenzja, scenariusz, scenopis.

Zagadnienia związane z konstrukcją dzieła filmowego:

 • Efekty specjalne.
 • Kostium, charakteryzacja.

Tropy interpretacyjne, w tym zagadnienia filmoznawcze

Problem homogenizacji kultury.

Bohater dynamiczny, heros.

Archetypy, toposy literackie jako źródło inspiracji dla kultury masowej.

Problem miłości i dojrzewania do niej.

Przeszkody w miłości można zestawić z dziełem Wiliama Szekspira Romeo i Julia.

Elementy fantastyczne, występowanie i funkcja.

Dziedzictwo antyku.

Obecne w filmie motywy funkcjonujące w kulturze

Piękno, dobro, prawda jako grecki kanon etyczny i estetyczny – jego realizacja w kulturze współczesnej.

Motywy mitologiczne przetworzone przez kulturę popularną, np. w zestawieniu z serialem „Herosi”.

Pani z Ukrainy (2002)
tytuł: „Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna”
tytuł oryg.: „Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief”
pierwowzór: Rick Riordan „Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna”
gatunek: fantasy, przygodowy
reżyseria: Chris Columbus
scenariusz: Craig Titley
zdjęcia: Stephen Goldblatt
obsada: Logan Lerman jako Percy Jackson, Alexandra Daddario jako Annabeth Chase, Brandon T. Jackson jako Grover Underwood, Pierce Brosnan jako Centaur Chiron, Rosario Dawson jako Persefona, Kevin McKidd jako Posejdon
muzyka: Christopher Beck
produkcja: Kanada, USA
rok prod.: 2010
dystrybutor w Polsce: Imperial Cinepix
czas trwania: 119 min.
film od lat: 12 lat
Wróć do wyszukiwania