„So war es früher…” tak było kiedyś… obraz życia szlachty polskiej ukazany przez A. Wajdę w adaptacji filmowej epopei A. Mickiewicza „Pan Tadeusz” (cz. II)

Dagmara Nowakowska

XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Cele lekcji

Uczeń:

 • wzbogaca bazę leksykalną
 • utrwala wiadomości z lekcji historii i języka polskiego
 • samodzielnie formułuje sądy i wyraża opinie
 • doskonali umiejętność dyskusji
 • potrafi odnieść się do poruszonych w filmie zagadnień
 • doskonali umiejętność analizy treści i formy filmowej

Czas pracy

1 godzina lekcyjna

Środki dydaktyczne

 • kserokopie z zadaniem
 • słowniki

Formy pracy

 • praca w parach

Metody pracy

 • dialog
 • praca ze słownikiem

Przebieg lekcji

Wprowadzenie w języku niemieckim

Das Werk von Mickiewicz und der Film von Wajda, zeigt uns die Welt des polnischen Adels. Das ist ein Teil unserer Geschichte, so waren es unsere Wurzel. Wir sehen Personen die für diese Schicht typisch sind , wir beabachten, wie sie leben, was ilmen Spaβ macht und was sie besonders ärgert.

Sowohl das Epos, als auch der Film, zeigen uns die alten polnischen Sitten und Bräuche, das bunte, für uns merkwürdige Leben der vergangenen Epoche.

Praca w parach.

Przenosimy się do XIX wieku, na neutralnym terenie doszło do spotkania szlachcica niemieckiego i polskiego. Wymieniają oni między sobą informacje o stylu życia szlachty w obu krajach. Uczniowie dostają kserokopię tej rozmowy, z tekstem wypowiedzi szlachcica niemieckiego. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie odpowiednimi informacjami luk – czyli wypowiedzi szlachcica polskiego. Uczniowie powinni umieścić w niej następujące słowa:

die Polonaise/ die Mazurka – polonez, mazurek

der Rock mit breitem, gewebtem Band – kontusz z szerokim, tkanym pasem

die Jagd/ der Jäger – polowanie/ mysliwy

das Pilzesammeln – grzybobranie

die Fete/ feten – uczta/ ucztować

das Duell auf Pistolen/ Säbel – pojedynek na pistolety/ szable


D. – Deutscher – Niemiec

P. – Pole – Polak

D.: Hallo, mein lieber Freund ! Ich heiβe Graf von Plauen und komme aus Plauen – das ist mein Landgut.

P.:

D.: Ich wolme mit meiner Frau und 5 Söhnen in einem gemütlichen Palast. Und Sie?

P.:

D.: Ich bin sehr reich, ich trage nur modernste, englische Kleidung? Was haben Sie an?

P.:

D.: Den Rock finde ich unbequem, besonders während der Jagd. Gibt es in Polen Jagden?

P.:

D.: Pilzesammeln? O nein …. Wir feten lieber. Sind auch Feten bei Euch bekannt?

P.:

D.: Wir essen Wildfleisch, trinken Wein und tanzen. Was essen die Polen gern?

P.:

D.: Unsere Adligen sind nach dem Wein sehr streitsüchtig, die Feten enden oft mit dem Duell, was die Gesellschaft mit Interesse beobachtet.Wissen Sie was das Duell ist?

P.:

D.: Ich habe gehört, dass die Polen Wein und Vodka mögen. Ist das wahr?

P.:

D.: Wir brauchen kein Duell. Mein Freund, ich schlage ein Glas Wein vor…

P.:

Grupy prezentują wyniki swojej pracy.

Młodzież wybiera wspólnie z nauczycielem najlepszy dialog. Dokonują oceny.

Nauczyciel ocenia wszystkie grupy, wystawiając oceny lub stawiając plusy.

Podsumowanie lekcji.

Praca domowa

Wie sah das Leben der polnischen Adlige in „Pan Tadeusz”?

Do wyboru przez nauczyciela: może to być opowiadanie w formie pisemnej lub ustnej.

tytuł: „Pan Tadeusz”
gatunek: dramat
reżyseria: Andrzej Wajda
produkcja: Francja, Polska
rok prod.: 1999
Wróć do wyszukiwania