Cudem jest prawdziwy przyjaciel

Joanna Zabłocka-Skorek

filmoznawca, pedagog

Cele lekcji

W trakcie zajęć uczeń:

 • poznaje znaczenie słowa ADAPTACJA;
 • swobodnie wypowiada się na temat obejrzanego filmu;
 • charakteryzuje postacie filmowe;
 • tworzy dzieła literackie (wiersze);
 • wypowiada swoje zdanie na podany temat;
 • rozumie pojęcie TOLERANCJI; wie, jak zachowuje się osoba tolerancyjna;
 • pracuje z tekstem filmowym;
 • rozwiązuje polecenia z „Kart pracy ucznia”;
 • interpretuje znane przysłowie;
 • rozwija swoją wyobraźnię;
 • podejmuje refleksje związane z relacjami międzyludzkimi;

Czas pracy

2 godziny lekcyjne

Środki dydaktyczne

 1. Kolorowanki z postaciami z książki „Pajęczyna Charlotty”. Link do strony: http://www.freecoloring.info/charlottes-web-coloring-pages.php
 2. Informacje o produkcji filmu Pajęczyna Charlotty:http://www.stopklatka.pl/film/film.asp?fi=21627&sekcja=1
 3. „Karta pracy ucznia nr 1″ (Wiersz o Wilburze)
 4. „Karta pracy ucznia nr 2″ (Pajęcza sieć)
 5. „Karta pracy ucznia nr 3″ (Krzyżówka)
 6. Film „Pajęczyna Charlotty”, reż. Gary Winick, USA 2006.

Formy pracy

 • praca indywidualna,
 • praca grupowa,

Metody pracy

 • praca z tekstami kultury,
 • heureza,
 • dyskusja i debata

Przebieg lekcji

Przed zajęciami:

Przed zajęciami uczniowie muszą zobaczyć film pt.: „Pajęczyna Charlotty” w reżyserii Gary’ego Winicka (USA, 2006).

Przebieg zajęć

Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienia, które będą omawiane podczas lekcji. Informuje, iż w znacznej mierze zajęcia związane będą z obejrzanym filmem Gary’ego Winicka pt.: „Pajęczyna Charlotty”.

Na wstępie nauczyciel rozdaje uczniom kolorowanki z ilustracjami z książki „Pajęczyna Charlotty” informując tym samym, że film jest adaptacją książki Elwyna Brooksa White’a pod tym samym tytułem.

Nauczyciel pyta, czy uczniowie wiedzą, co oznacza słowo „ADAPTACJA” i kiedy się nim posługujemy.

„ADAPTACJA pochodzi od słowa ADAPTOWAĆ, czyli przenosić, przekształcać na potrzeby innego medium (np. przenosimy treść książki i umieszczamy ją w filmie)”

 • Czy łatwo jest zaadaptować jakąś książkę?
 • Z jakimi problemami muszą zmierzyć się adaptatorzy?
 • Czy znacie jakieś przykłady adaptacji?
 • Czy lepszy jest oryginał, czyli książka, czy jego adaptacja, czyli film?

Uczniowie rozpoczynają kolorowanie ilustracji (w przypadku, gdy na realizację zajęć nauczyciel może poświęcić tylko jedną jednostkę lekcyjną, zleca pokolorowanie ilustracji w domu)

Nauczyciel przybliża uczniom sylwetkę autora książki „Pajęczyna Charlotty” oraz kulisy powstania filmu (informacje dostępne na stronie: http://www.stopklatka.pl/film/film.asp?fi=21627&sekcja=1)

Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli treść filmu „Pajęczyna Charlotty”.

 • Jak to się stało, że Wilbur, jako jedyna świnka, trafił do stajni?
 • Dlaczego żadne zwierzę w stajni nie chciało się zaprzyjaźnić z Wilburem?
 • Dlaczego, Waszym zdaniem, ktoś miałby zostać przyjacielem Wilbura? Spróbujcie go przekonać.

Nauczyciel rozdaje uczniom „Kartę pracy ucznia nr 1″ (Wiersz o Wilburze) i prosi o wykonanie polecenia podanego na Kartach. Uczniowie mają za zadanie stworzyć wiersz o głównym bohaterze filmu „Pajęczyna Charlotty”, tak aby każdy wers rozpoczynał się od kolejnej literki imienia przyjacielskiej świnki.

Nauczyciel rozpoczyna pracę z filmem. Po obejrzeniu krótkiego fragmentu zadaje uczniom poniższe pytania:

Analiza fragmentu: 19:34 – 22.25

Jak zwierzęta zareagowały na Charlottę? Jak zareagował na nią Wilbur?
Dlaczego ludzie boją się pająków? Co powoduje ich strach?

UWAGA! Ważne jest, aby nauczyciel zwrócił uwagę uczniów na fakt, iż ludzie zazwyczaj boją się tego, czego nie znają. Odraza i odrzucenie odmienności jest formą obrony przed nieznanym. Warto wprowadzić w tym miejscu pojęcie TOLERANCJI jako akceptacji tego, co inne, szacunku dla czyjejś odmienności.

Czy Charlotta, w tym fragmencie filmu, przekonała Was, że pająki są pożyteczne?
Czy wiecie, jak nazywa się choroba związana z lękiem przed pająkami? Myślicie, że jest ona uleczalna?
Jakimi słowami przekonalibyście kogoś, kto boi się pająków, że nie należy się ich obawiać?

Praca z tekstem filmowym. Fragment 22:26 – 24:22

Nauczyciel rozpoczyna dyskusję:

Dlaczego Wilbur tak bardzo ucieszył się, że właśnie zaprzyjaźnił się z Charlottą?
Jak na ten fakt zareagowały inne zwierzęta?
Co oznaczają słowa wypowiedziane o Charlotcie przez Szczura Templetona: „To ktoś, kim gardzą jeszcze bardziej niż mną”.
Jak na nie zareagował Wilbur? Jakimi słowami obronił Charlottę?

Czy znacie jakąś osobę, która wygląda inaczej niż większość ludzi? Na czym polega jej odmienność?
Jak ta osoba jest traktowana przez innych? Czy ma przyjaciół, czy raczej jest odtrącana?

Wyobraźcie sobie taką sytuację: jesteście odmienni od reszty dzieci, ale znajdujecie kogoś, kto chce się z Wami zaprzyjaźnić. Jakbyście się czuli, jakby ktoś ocenił Waszą przyjaźń jako „beznadziejną” (takimi słowami określiła przyjaźń Wilbura i Charlotty jedna z krów).

Dlaczego ludzie nie chcą przyjaźnić się z osobami, które są odmienne?
Spróbujcie przekonać takie osoby, że warto się przyjaźnić z każdym, niezależnie od jego wyglądu. Wygląd nie jest przecież ważny – liczy się tylko wnętrze człowieka.

Nauczyciel zapisuje na tablicy polskie przysłowie: „PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJE SIĘ W BIEDZIE” i zadaje uczniom pytanie:

Czy wiecie, co oznacza to przysłowie? Jak je rozumiecie?
Czy to przysłowie pasuje do filmu „Pajęczyna Charlotty”? Dlaczego?
W jakiej sytuacji Charlotta pomogła Wilburowi? Jak Wilbur się później zrewanżował?
Czy znaleźliście się kiedyś w sytuacji opisywanej przez to przysłowie?
Jak się wówczas czuliście?

Nauczyciel rozdaje uczniom „Kartę pracy ucznia nr 2″ (Pajęcza sieć).

Uczniowie mają wykonać polecenie podane w Karcie:
„Wyobraź sobie, że Charlotta musi znaleźć słowo opisujące Ciebie jako przyjaciela. Jakie byłoby to słowo? Pomóż jej stworzyć taką pajęczą sieć”.

Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że chodzi o takie słowa, które najpiękniej mogą opisać przyjaciela i takie, które najbardziej chcieliby od swoich przyjaciół słyszeć.

Uczniowie prezentują swoje prace. Nauczyciel pyta uczniów:

 • Jak należy traktować swoich przyjaciół, aby Ci mogli określać nas tymi słowami?
 • Czy trudno być prawdziwym przyjacielem?
 • Czy bycie dobrym przyjacielem wymaga od nas wielu poświęceń?

Prace uczniów warto powiesić na ścianach lub oknach, tworząc małą galerię sztuki.

Nauczyciel wręcza uczniom „Kartę pracy ucznia nr 3″ (Krzyżówka).
Uczniowie mają za zadanie wypełnić krzyżówkę.
Po skończonej pracy uczniowie przedstawiają hasło krzyżówki.

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie jak rozumieją hasło, które powstało w wyniku rozwiązania krzyżówki („Przyjaciel to cud”).

Nauczyciel dziękuje uczniom za wspaniałą współpracę i zachęca do realizacji zadania domowego.

Praca domowa

 1. Napisz rymowany wiersz (lub, jeśli wolisz, piosenkę) o swoim najlepszym przyjacielu:
  W pierwszej zwrotce musi się znaleźć jego imię.
  W drugiej zwrotce opisz jak wygląda.
  W trzeciej zwrotce napisz, co najbardziej lubi robić.
  W ostatniej (czwartej) zwrotce wyjaśnij, dlaczego tak bardzo go lubisz.
 2. Przepisz wiersz na kolorową kartkę papieru. Udekoruj „list” według własnego uznania.
 3. Przygotuj kopertę: możesz wykonać ją własnoręcznie lub na zwykłej białej kopercie stwórz ozdobne wzorki i ładnie wypisz imię swojego przyjaciela.
 4. Spróbuj znaleźć najbardziej odpowiedni moment i wręcz list swojemu przyjacielowi.

Załączniki

Karta pracy ucznia:

Ułóż wierszyk o głównym bohaterze filmu „Pajęczyna Charlotty”.

Każdy wers ma zaczynać się na podaną literkę.

W ………………………………………………………………………….

I………………………………………………………………………………

L……………………………………………………………………………..

B …………………………………………………………………………….

U …………………………………………………………………………….

R …………………………………………………………………………….

Karta pracy ucznia:

Wyobraź sobie, że Charlotta musi znaleźć słowo opisujące Ciebie jako przyjaciela. Jakie byłoby to słowo? Pomóż jej stworzyć taką pajęczą sieć.

Karta pracy ucznia nr 3.

Rozwiąż krzyżówkę związaną z filmem „Pajęczyna Charlotty”. Litery z ciemniejszych pól, czytane pionowo, tworzą rozwiązanie.
Pajeczyna Charlotty 2

1. Główne pożywienie Wilbura i przysmak Templetona.
2. Miejsce, w którym mieszkali bohaterowie filmu (zwierzęta).
3. Dzieło pracy pajęczycy.
4. Imię brata Fern.
5. Miejsce, w którym zazwyczaj mieszkają konie.
6. Najważniejszy kozioł w filmie ‚Pajęczyna Charlotty”.
7. Inaczej przekształcenie książki na potrzeby filmu.
8. Imię konia, który mdlał na widok Charlotty.
9. Dziewczynka, która najbardziej kochała Wilbura.
10. Agata … – aktorka, która w polskiej wersji językowej użyczyła głosu Charlotcie.
11. Szczur, który zbierał dziwne przedmioty.
12. Imię wspaniałej pajęczycy.
13. Nazwisko reżysera filmu „Pajęczyna Charlotty”.
14. Najbardziej przyjacielska świnka.
15. Imię małej aktorki, która zagrała rolę Fern.

HASŁO ……………………………………………………………………………………….

Karta pracy ucznia nr 3.

Rozwiąż krzyżówkę związaną z filmem „Pajęczyna Charlotty”. Litery z ciemniejszych pól, czytane pionowo, tworzą rozwiązanie.

Pajeczyna Charlotty 3
1. Główne pożywienie Wilbura i przysmak Templetona.
2. Miejsce, w którym mieszkali bohaterowie filmu (zwierzęta).
3. Dzieło pracy pajęczycy.
4. Imię brata Fern.
5. Miejsce, w którym zazwyczaj mieszkają konie.
6. Najważniejszy kozioł w filmie „Pajęczyna Charlotty”.
7. Inaczej przekształcenie książki na potrzeby filmu.
8. Imię konia, który mdlał na widok Charlotty.
9. Dziewczynka, która najbardziej kochała Wilbura.
10. Agata … – aktorka, która w polskiej wersji językowej użyczyła głosu Charlotcie.
11. Szczur, który zbierał dziwne przedmioty.
12. Imię wspaniałej pajęczycy.
13. Nazwisko reżysera filmu „Pajęczyna Charlotty”.
14. Najbardziej przyjacielska świnka.
15. Imię małej aktorki, która zagrała rolę Fern.

HASŁO …PRZYJACIEL TO CUD ……………………………………………………….

tytuł: „Pajęczyna Charlotty”
gatunek: animacja, familijny, komedia obyczyjowa
reżyseria: Gary Winick
produkcja: Niemcy, USA
rok prod.: 2006
Wróć do wyszukiwania