Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005)

Dorota Gołębiowska, Danuta Górecka, Anna Kołodziejczak, Jarosław Kusza

Reż. Andrew Adamson

Krótka informacja o filmie

Łucja, Zuzanna Edmund i Piotr to rodzeństwo, które podczas dziecięcej zabawy w chowanego przenosi się do magicznego świata Narnii – świata wiecznej zimy, w którym na porządku dziennym spotkać można gadające zwierzęta, olbrzymy czy krasnoludki. Czy dzieciakom prowadzonym przez mądrego lwa Aslana uda się uwolnić zaczarowaną krainę od zimy i Białej Czarownicy a władza wróci w ręce prawowitych władców Narnii? Wystawna adaptacja popularnej na całym świecie i wśród wielu pokoleń powieści Clive’a Staplesa Lewisa ucieszy nie tylko fanów książki, ale wszystkich wielbicieli wielkiego kina.

Związki z podstawą programową

Szkoła podstawowa (kl. IV – VI)

Język polski

Analiza filmu daje możliwości osiągania celów edukacyjnych zakresie odbioru tekstów kultury, ich analizy i interpretacji oraz tworzenia własnych wypowiedzi, a także realizacji treści nauczania.

Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

 • dostrzega swoistość artystyczną dzieła;
 • odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości;
 • odróżnia realizm od fantastyki;
 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska);
 • wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa);
 • omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia;
 • charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Wartości i wartościowanie.

 • Uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – nienawiść, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada).

Film może być omawiany jako kontekst do baśni, legend i mitów ujętych w podstawie programowej.

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie;
 • przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu;
 • więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

Informatyka

Uczeń:

 • tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);
 • przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.

Etyka

 • Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób;
 • wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji;
 • człowiek jako osoba; godność człowieka;
 • przyjmowanie odpowiedzialności za siebie;
 • uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi;
 • wolność i jej różne rozumienie, autorytety i wzory osobowe.

Gimnazjum:

Język polski

Analiza tekstów kultury. Uczeń:

 • opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło;
 • rozpoznaje problematykę utworu;
 • uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.

Interpretacja. Uczeń:

 • przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją;
 • uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny.

Wartości i wartościowanie. Uczeń:

 • omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość, dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne.

Plastyka

Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. Uczeń:

 • podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu sztuk plastycznych, innych dziedzin sztuki (fotografika, film) i elementami formy przekazów medialnych, w kompozycji na płaszczyźnie oraz w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki i przekazów medialnych).

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie. Rodzina niepełna.
 • Rola autorytetów w życiu człowieka.

Rozwój zainteresowań i pożądanych umiejętności uczniów

TAK NIE
Praca z filmem stwarza możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów x
Film motywuje uczniów do samodzielnego uczenia się i poznawania x
Film sprzyja rozwojowi wyobraźni uczniów x
Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami x
Film pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół przedstawionego problemu x
Film zawiera sceny przemocy x
Film zawiera sceny erotyczne x
Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami wprowadzającymi x
Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach specjalisty (psychologa, pedagoga, innych) x

Pomysły na zajęcia filmowe, proponowane metody pracy z filmem

Dyskusja, drama, wykorzystanie technik plastycznych, metoda punktów widzenia, mapy myślowe, metody rozwijające wyobraźnię.

Film szczególnie polecany w edukacji; dający bardzo wiele możliwości wykorzystania.

Zagadnienia filmoznawcze:

 • Kontrast wizualny pomiędzy siłami dobra i zła (ciepłe kolory: żółty, czerwony, zielony – dobro, zimne – niebieski, stalowy, czarny, srebrny – zło).
 • Połączenie wartości etycznych z estetycznymi: dobre jest ładne, zło jest brzydkie.
 • Film jako dzieło autorskie i produkt komercyjny.
 • „Opowieści z Narnii” – film artystyczny czy superprodukcja?
 • Problemy adaptacji filmowej – czym jest adaptacja, a czym ekranizacja? Różnice w środkach wyrazu literatury i filmu.
 • Plany filmowe i ich funkcje w ukazaniu świata.
 • Kino stylu zerowego.
 • Co to jest dubbing?
 • Animacja.
 • Rola muzyki w filmie.
 • Kompozycja ramowa.

Zagadnienia związane z procesem pracy nad filmem: dodatki do filmu (na płycie DVD) pokazują proces powstawania animacji komputerowej, sposoby „budowania” postaci fantastycznych, uświadamiają złożoność i pracochłonność tego procesu.

Tropy interpretacyjne, w tym zagadnienia filmoznawcze

Uniwersalne wartości – ich rola w świecie i życiu człowieka (honor, zaufanie, lojalność, więź braterska, poświęcenie itp. – wyraźny podział na dobro i zło).

Obecność „wiecznego dobra” (lew Aslan), pojawiającego się w sytuacji zagrożenia świata wartości przez siły zła.

Odwieczna walka dobra ze złem; pytania o źródło i naturę zła.

Rola Profesora (i jego postawy) w budowaniu poczucia bezpieczeństwa dzieci; mądrość osób starszych, ich pozytywny wpływ.

Rodzina, jako fundament wartości i poczucia bezpieczeństwa, na którym nadbudowuje się „zdrowa” osobowość człowieka.

Relacje pomiędzy rodzeństwem (pełne ciepła, zrozumienia, wybaczenia, wzajemnej pomocy, lojalności, także wobec zdrajcy).

Brak biologicznego ojca (wojna) wypełniony przez obecność Profesora i Aslana.

Rodzina w sytuacji kryzysowej, rola rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji.

Niezwykły klimat domów pokazanych w filmie: Pana Tumnusa, Bobrów, dom w Londynie, dom Profesora, zamek Białej Królowej (rekwizyty przejścia: szafa, urok przedmiotów i sprzętów – lampa, fujarka, zastawa do herbaty, kominek).

Konieczność podjęcia osobistego trudu i ryzyka w poszukiwaniu własnej tożsamości i dorosłości.

Znaczenie tajemnicy (mistycyzmu) w życiu jednostek i funkcjonowaniu społeczeństw.

Misterium życia, tajemne sensy popełnianych czynów.

Etos rycerski (w sferze wartości; kostiumu, atrybutów i obrzędu).

Symbolika: pór roku, „przedwiośnie” – niosące jednocześnie nadzieję i grozę zniszczenia).

Przedmioty magiczne: miecz, eliksir, łuk, róg.

Rola światopoglądu religijnego w dziele przebudowy świata.

Znaczenie przepowiedni i mitu organizujących życie mieszkańców Narnii.

Nawiązania do baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa śniegu”: dziecięcy bohaterowie, poszukiwanie brata zwiedzionego i uwięzionego przez złą królową, kraina wiecznej zimy, przedstawienie królestwa – pałac, sanie, stój królowej.

Nawiązania do świata realnego – wielkie konflikty, wojna, zgubne systemy polityczne, dorastanie w sytuacji ekstremalnej.

Rola dzieciństwa (potrzeba przeżycia magicznego dzieciństwa).

Cywilizacja oparta na prawie i porządku kontra barbarzyńskie siły Białej Czarownicy.

Odwołania do romantyzmu.

Ucieczka w świat wyobraźni.

Hipoteza światów równoległych.

Różne postrzeganie czasu i odczuwanie rzeczywistości.

Powołanie do życia spójnego, fantastycznego świata, będącego syntezą mitów i tradycji kultury.

Wyraziste przesłania filmu – np. przekonanie o możliwości przemiany człowieka, moralny obowiązek prowadzenia nieustannej walki ze złem, uświadomienie sobie tajemnicy istnienia, roli transcendencji w życiu człowieka.

Obecne w filmie motywy funkcjonujące w kulturze

Motyw ofiary i odkupienia, świadome przyjęcie cudzych win, idea osobistej odpowiedzialności, przebaczenia, wyzwolenia z egoizmu.

Motyw wędrówki, która jest jednocześnie drogą ku dorastaniu.

Motywy chrześcijańskie: obecność zła, zdrajcy – Judasza, fenomen zmartwychwstania, dobrowolna ofiara, ołtarz ofiarny, nawrócony grzesznik, moc nadprzyrodzona rządząca światem, nieodwołalne prawo, księga konstytuująca świat (aksjologia chrześcijańska).

Motywy z mitologii greckiej i rzymskiej: obecność istot fantastycznych np. centaury, fauny, bohater poświęcający się dla słabych (Aslan – Prometeusz); mitologia celtycka i skandynawska.

Motywy baśniowe – konstrukcja oparta na walce dobra ze złem, motyw wędrówki, cudowne przedmioty, morał, zwierzęta obdarzone mocą magiczną, przemiana bohatera, optymizm – dobro triumfuje.

Pani z Ukrainy (2002)
tytuł: „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa”
tytuł oryg.: „The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe”
pierwowzór: C.S. Lewis „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa”
gatunek: familijny, fantasy, przygodowy
reżyseria: Andrew Adamson
scenariusz: Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen McFeely
zdjęcia: Donald McAlpine
obsada: William Moseley jako Piotr Pevensie, Anna Popplewell jako Zuzanna Pevensie, Skandar Keynes jako Edmund Pevensie, Georgie Henley jako Łucja Pevensie, Tilda Swinton jako Biała Czarownica
muzyka: Harry Gregson-Williams
produkcja: USA
rok prod.: 2005
dystrybutor w Polsce: Forum Film Poland Sp. z o.o.
czas trwania: 140 min.
film od lat: 9 lat
Wróć do wyszukiwania