Co może wydarzyć się „O północy w Paryżu”? Wymyślmy film, zanim go obejrzymy!

Magdalena Rychlak

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie

Cele lekcji

Cele zajęć :

 • zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego i twórczego myślenia
 • rozbudzenie zainteresowania obrazem filmowym
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie, myślenia twórczego
 • rozróżnienie rozmaitych gatunków filmowych, rozpoznawanie ich charakterystycznych cech
 • przypomnienie, jak powstaje film

Środki dydaktyczne

Formy pracy

 • praca w grupie

Metody pracy

 • prezentacja
 • dyskusja
 • burza mózgów
 • projekcje filmów
 • wykład

Przebieg lekcji

Zajęcia odbywają się przed obejrzeniem „O północy w Paryżu”

Krótkie wprowadzenie nauczyciela, wykład dotyczący następujących zagadnień, może zostać urozmaicony krótką prezentacją multimedialną:

 • Woody Allen – reżyser niepokorny
 • Różnorodność twórczości reżysera
 • Specyficzny humor allenowskich produkcji (5 min)

Krótka rozmowa – czy znacie jakieś filmy Woodego Allena? Czy wam się podobają? Prośba o uzasadnienie. (5 min)

Ćwiczenie aktywizujące – co mogło się wydarzyć o północy w Paryżu? Burza mózgów, wszelkie pomysły dozwolone. Uczniowie mogą pracować w parach, wymyślają krótkie historyjki (dosłownie pięć zdań), które później przedstawiają całej klasie. Nauczyciel prosi, by sklasyfikowali swój szkic opowieści według znanych im kryteriów do odpowiedniego gatunku – np. komedia, kryminał, thriller, western, romans… itp. (5 min)

Projekcja zwiastuna kinowego „O północy w Paryżu”. (2 min)

Ćwiczenie – ponieważ teraz do tytułu mamy dodane również pewnie obrazy możemy rozbudować bądź zmodyfikować swoje pomysły. Na podstawie zwiastuna próbujemy określić wspólnie głównych bohaterów filmu i uzgodnić, co na pewno wiemy. Następnie uczniowie mają czas na przeredagowanie i rozwinięcie swoich historii. Pracują w większych np. czteroosobowych grupach, mogą dostać do dyspozycji materiały plastyczne (arkusze szarego papieru, flamastry itp., które później ułatwią prezentację i pozwolą na skrótowy/obrazkowy zapis niektórych treści) (15 min)

Prezentacja pomysłów z dokładnym określeniem przynależności gatunkowej powstałych historii. Wszelkie pomysły nauczyciel zapisuje na tablicy (10 min)

Przykładowy zapis:

O północy w Paryżu

 • thriller?
 • kryminał?
 • horror?
 • romans?
 • …….. (wyobraźnia młodzieży w mojej klasie uczyniła z filmu nawet science fiction, w którym Gil przenosi się w przyszłość oraz fantasy, w którym spotykają się mityczni władcy Francji i Joanna d’Arc:)

Praca domowa – przypomnieć sobie zapomniane cechy wybranych gatunków filmowych.

Informacje na temat gatunków filmowych i niejednoznaczności ich określania możemy znaleźć na wielu stronach internetowych dotyczących edukacji filmowej. Polecam również jako źródło książkę „Kino bez tajemnic” E. Nurczyńskiej-Fidelskiej, K. Klejsa, T. Kłysa, P. Sitarskiego. W publikacji znajdziemy rozdział dotyczący gatunków filmowych. Jeśli dla naszej młodzieży jest to temat nowy można przygotować krótkie definicje i na zadanie domowe poprosić o przyporządkowanie nazwy do definicji.

Kolejne zajęcia wymagają już znajomości filmu „O północy w Paryżu” Woody’ego Allena. Wcześniej warto zorganizować projekcję w klasie, w której zamierzymy zajęcia przeprowadzić.

Praca domowa

Przypomnieć sobie zapomniane cechy wybranych gatunków filmowych.

Informacje na temat gatunków filmowych i niejednoznaczności ich określania możemy znaleźć na wielu stronach internetowych dotyczących edukacji filmowej. Polecam również jako źródło książkę „Kino bez tajemnic” E. Nurczyńskiej-Fidelskiej, K. Klejsa, T. Kłysa, P. Sitarskiego. W publikacji znajdziemy rozdział dotyczący gatunków filmowych. Jeśli dla naszej młodzieży jest to temat nowy można przygotować krótkie definicje i na zadanie domowe poprosić o przyporządkowanie nazwy do definicji.

tytuł: „O północy w Paryżu”
gatunek: fantasy, komedia romantyczna
reżyseria: Woody Allen
produkcja: Hiszpania, USA
rok prod.: 2011
Wróć do wyszukiwania