Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, czyli o poszukiwaniu „Złotego wieku” w filmie Woody’ego Allena „O północy w Paryżu”. Modernizm jako sposób na życie

Magdalena Rychlak

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie

Cele lekcji

Cele zajęć:

 • Pokazanie młodzieży na czym polegała kultura alternatywna, bohema, jak przejawiał się artystyczny bunt początków XX wieku
 • Uświadomienie sobie roli Paryża jako miejsca kształtowania się i rozwijania artystycznej moderny
 • Zapoznanie z sylwetkami ważnych postaci świata kultury modernistycznego Paryża i ich dokonaniami
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz wyszukiwania rozmaitych materiałów w sieci, ćwiczenie umiejętności pracy z programem Power Point (lub innymi)
 • Nabycie umiejętności prezentacji przygotowanych materiałów
 • Rozwijanie umiejętności argumentowania, formułowania sądów

Czas pracy

2 godziny lekcyjne

Środki dydaktyczne

 • stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
 • rzutnik multimedialny
 • publikacje (albumy, encyklopedie, leksykony, artykuły itp.) dotyczące omawianych zagadnień

Formy pracy

 • Praca w grupach

Metody pracy

 • Prezentacje multimedialne
 • Elementy wykładu
 • dyskusja

Przebieg lekcji

Zajęcia w mojej klasie zajęły dwie godziny lekcyjne. Potrzebna jest pracowania komputerowa ze stanowiskami dla wszystkich uczniów, a także rzutnik multimedialny do prezentacji wyników pracy. Wyobrażam sobie, że można też zadać przygotowanie materiałów jako projekt i na którejś z kolejnych lekcji prosić uczniów o zaprezentowanie. Wtedy na pewno uczniowie mają więcej czasu, mogą też poszukać innych niż zaproponowane przez nauczyciela materiałów źródłowych. Ja robię to w klasie, unikając w ten sposób argumentów, że ktoś nie miał do czegoś dostępu.

Na początku lekcji nauczyciel krótko opowiada o paryskiej bohemie, artystach przeklętych, nowych kierunkach w sztuce (może to być w ramach przypomnienia). Można posłużyć się krótką prezentacją multimedialną. (10 min)

Odwołując się do treści filmu prosimy uczniów, żeby wymienili jak najwięcej pojawiających się w paryskich, nocnych wędrówkach Gila postaci związanych z paryskim światem modernizmu. Na pewno będą pamiętać o Picassie, Hemingway’u, Salvatorze Dali, Gertrudzie Stein, Toulouse-Lautrecu, małżeństwie Fitzgeraldów. Prosimy, aby spróbowali na podstawie filmu sylwetki tych ludzi, określając ich rozmaitymi przymiotnikami. (10 min)

Dzielimy klasę na kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół na podstawie dostępnych materiałów przyniesionych przez nauczyciela (albumy, leksykony, encyklopedie, magazyny ilustrowane o sztuce itp.) oraz tych dostępnych w Internecie ma za zadanie przygotować prezentację o konkretnej postaci z filmu. W opisie sylwetki danej postaci należy uwzględnić:

 • Dane osobowe
 • Elementy biografii
 • Twórczość
 • Znaczenie dla kultury

Wybór postaci, której sylwetkę należy opracować może być losowy. W prezentacji ważne jest wszystko – fakty, estetyka, wykonanie, obszerność, a przede wszystkim ma być ciekawie (40 min)

Prezentacja prac i ocena – uczniowie muszą zadbać, żeby sposób przedstawienia być interesujący i wciągający. Po każdej prezentacji prosimy o ocenę koleżeńską. (20 min)

Dyskusja – czym jest „złoty wiek” dla Gila? Co go tak mocno fascynuje w Paryżu lat 20-tych ubiegłego wieku? Czego poszukuje, co go zachwyca? Czy to reguła, że zawsze bogatsze, ciekawsze wydają nam się czasy, które minęły? Czy potrafimy dostrzec piękno i niezwykłość epoki, w której żyjemy? – wspólnie z uczniami próbujemy wyciągnąć wnioski z dyskusji. Jakie? Nie wiem 🙂

tytuł: „O północy w Paryżu”
gatunek: fantasy, komedia romantyczna
reżyseria: Woody Allen
produkcja: Hiszpania, USA
rok prod.: 2011
Wróć do wyszukiwania