Czy zakochanie się w marzeniu może być niebezpieczne? O mądrym wyborze życiowego partnera na podstawie „O północy w Paryżu”

Magdalena Rychlak

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie

Cele lekcji

Cele zajęć:

  • próba uświadomienia sobie problemów relacji w naszym życiu, próba zastanowienia się jak dobre relacje budować
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, formułowania sądów, wnioskowania
  • rozwijanie umiejętności pracy w grupie

Formy pracy

  • Praca w grupach

Metody pracy

  • Burza mózgów
  • Dyskusja

Przebieg lekcji

Nauczyciel dzieli klasę na grupy według płci. Panie zastanawiają się jaki powinien być dobry mąż, a panowie – dobra żona (10 min)

Zebrane informacje zapisujemy w dowolnej formie. Szukamy cech, które powtarzać się będą w oby opisach. (5 min)

Np. DOBRA ŻONA – poczucie humoru, mądra, wyrozumiała, cierpliwa, inteligentna, pracowita, gospodarna, wykształcona, zadbana, zorganizowana …..itp.

Wspólnie zastanawiamy się co może pomóc w budowaniu dobrych relacji między partnerami. Dyskusja (10 min)

(Warto, żeby tutaj pojawiły się takie odpowiedzi jak umiejętność trwania w dialogu, pójścia na kompromis, czasem zrezygnowania z siebie, wspólne fascynacje, marzenia, zainteresowani…. itp.)

Nauczyciel przypomina uczniom, że nie ma oczywiście żadnej idealnej recepty, żadnego przepisu na szczęście, nie ma reguł. Jednak małżeństwo jest ważnym elementem życia i warto spróbować jakoś się do niego przygotować. W końcu z tą właśnie kobietą, z tym mężczyzną chcemy spędzić resztę życia.

Czy Gil i Inez byli dla siebie stworzeni? – uczniowie pracują w parach, prosimy, by na postawie znanego im filmu uzupełnili tabelkę jak największą ilością informacji. Zwracamy uwagę na fakt, że bardzo wiele rzeczy nie jest powiedzianych dosłownie, możemy o nich wnioskować na podstawie zachowania i wypowiedzi bohaterów. Prosimy, by uczniowie przygotowali swoje prezentacje w sposób, który pozwoli udowodnić ich sądy i opinie. Po upływie wyznaczonego czasu prosimy o zaprezentowanie wybranych uczniów, reszta klasy ma za zadanie słuchać i w razie potrzeby uzupełnić. (15 min)

Np.:

GIL INEZ
cechy charakteru
pasje, zainteresowania
wzajemne traktowanie

Podsumowanie – prosimy uczniów o wyrażenie swoich opinii na temat związku bohaterów filmu. Pytania: Czy to się mogło udać? Dlaczego? Zwracamy uwagę, że często z zewnątrz widzimy rozmaite sytuacje lepiej, możemy patrzeć obiektywnie, niektóre zachowania Inez nas śmieszą, dostrzegamy dziwność tego związku. Oni sami potrzebowali na to czasu. (5 min)

tytuł: „O północy w Paryżu”
gatunek: fantasy, komedia romantyczna
reżyseria: Woody Allen
produkcja: Hiszpania, USA
rok prod.: 2011
Wróć do wyszukiwania