Mówiące obrazy.
Co mają dziś do powiedzenia
klasyczne obrazy
malarstwa światowego
i… kto im ponownie
(od)dał prawo głosu?

Małgorzata Bazan, Maciej Dowgiel

Dama z gronostajem
Leonardo da Vinci (1452–1519)
Muzeum Czartoryskich
(Wikimedia Commons)

Wróć do wyszukiwania