Miasto (1963)

Reż. Mirosław Kijowicz

Anna Ryłek

Docelowa grupa odbiorców (etap edukacji): klasy VI-VIII szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa.

Nazwy przedmiotów (zajęć), na których można wykorzystać film: godzina wychowawcza, etyka, filozofia, język polski.

Opis filmu:

Film, chociaż zrealizowany w 1963 roku, porusza uniwersalny problem relacji: natura – człowiek – cywilizacja. Tytułowe miasto ujawnia genezę cywilizacyjnych potrzeb ludzkich, którymi są bezpieczeństwo i wygoda. Szybko jednak owe zrozumiałe przecież cele przeradzają się w pragnienie ekspansji i dominacji człowieka nad naturą, co doskonale ukazuje Kijowicz, posługując się skromnymi środkami wyrazu. Jego rysunkowa animacja w ciągu ośmiu minut kreśli coś więcej niż prostą fabułę: zbudowanie domku, powstanie miasteczka, wyrastanie miasta, wreszcie wznoszenie metropolii, w której człowiek staje się ofiarą swoich cywilizacyjnych żądz. Obraz Kijowicza wydaje się z perspektywy lat wizjonerską diagnozą problemów, z którymi mierzy się świat w XXI wieku.

Informacje o autorze filmu:

Mirosław Kijowicz (1929-1999) – reżyser rysunkowych filmów animowanych, krytyk filmowy. Wykładowca na PWSFTviT w Łodzi, na Uniwersytecie Villanova w USA, a potem na Wydziale Filmowym Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Absolwent historii sztuki i wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Reżyser i scenarzysta wielu nagradzanych rysunkowych filmów animowanych.

Opracowano na podstawie culture.pl

Propozycje wykorzystania filmu podczas zajęć:

Film może być wykorzystany zarówno w szkole podstawowej – klasy VI-VIII, jak i ponadpodstawowej. Na godzinie wychowawczej, lekcjach: etyki, filozofii, języka polskiego.

Tematy/pytania do dyskusji:

  1. Czym jest cywilizacja? Co wpłynęło na jej powstanie?
  2. Jak w filmie przedstawione są relacje cywilizacja – natura, człowiek – natura, człowiek – cywilizacja?
  3. Kim jest bohater filmu? W jaki sposób próbuje zapewnić sobie szczęście? Czy to, co robi, uszczęśliwia go?
  4. Jakie elementy w filmie reprezentują naturę? Co się z nią dzieje pod wpływem ekspansji cywilizacyjnej?
  5. Jakie są pozytywne i negatywne oblicza cywilizacji?
  6. Kino wobec zagrożeń cywilizacyjnych.

Proponowane metody pracy:

  1. Piramida potrzeb człowieka w kontekście omawianego tematu.
  2. Analiza SWOT – mocne i słabe strony cywilizacji, możliwości i wyzwania oraz zagrożenia, które niesie postęp cywilizacyjny.
  3. Dyskusja: W jaki sposób zachować harmonię między koniecznościami narzuconymi przez cywilizację, postęp techniczny a potrzebą dbałości o naturę?
  4. Współczesne filmy poruszające problem. Pogadanka na temat znanych młodzieży/nauczycielom filmów dotyczących podobnej tematyki (np. Epoka człowieka, reż. J. Baichwal, E. Burtynsky, Nick de Pencier).
tytuł: Miasto
rodzaj/gatunek: rysunkowy film animowany
scenariusz i reżyseria: Mirosław Kijowicz
produkcja: Polska
rok prod.: 1963
czas trwania: 8’23’’
dostępność filmu z legalnych źródeł: Miasto
Wróć do wyszukiwania