Magiczne Drzewo (2009)

Reż. Andrzej Maleszka

Anna Dykier, Katarzyna Kubacka, Jacek Nowakowski, Dorota Gołębiowska (związek z podstawą programową)

Krótka informacja o filmie

Magiczny, stary dąb powalony przez burze dostarcza materiału na drewno, z którego wykonane zostają proste przedmioty… o właściwościach magicznych. Czy krzesło wykonane z tego właśnie magicznego drewna spełni marzenia dzieci pragnących odnaleźć rodziców? Warto wybrać się wraz z najmłodszymi w magiczną podróż.

Związki z podstawą programową

Rozwój zainteresowań i pożądanych umiejętności uczniów

TAK NIE
Praca z filmem stwarza możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów x
Film motywuje uczniów do samodzielnego uczenia się i poznawania x
Film sprzyja rozwojowi wyobraźni uczniów x
Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami x
Film pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół przedstawionego problemu x
Film zawiera sceny przemocy x
Film zawiera sceny erotyczne x
Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami wprowadzającymi x
Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach specjalisty (psychologa, pedagoga, innych) x

Pomysły na zajęcia filmowe, proponowane metody pracy z filmem

Elementy heurezy, dyskusja kierowana, rozwiązywanie problemu w zespołach.

Oprócz wymienionych walorów dydaktycznych film cechują także walory wychowawcze. To mądra baśniowa opowieść o potrzebie posiadania i o niebezpieczeństwie nadmiaru. Sedno tej opowieści zawiera się w obserwacji, że życzenia chciwe zawsze skończą się katastrofą. Warto o tym problemie porozmawiać z uczniami.

„Magiczne drzewo” to film, w którym jest przygoda i morał, trafia więc do odbiorcy w wieku 10-12 lat i pozwala rozmawiać na ważne tematy.

Czy film Maleszki jest uniwersalny? Czy historiom umieszczonym w konkretnym czasie i miejscu można nadać charakter ponadlokalny poprzez scenografię?

Baśniowa konwencja świata przedstawionego, ćwiczenie leksykalne; gromadzenie wyrazów bliskoznacznych do słowa „magiczny”.

Budowa opowiadania z wykorzystaniem magicznego przedmiotu.

Twórcza praca w zespołach. Przedstawienie za pomocą mapy mentalnej zadziwiających cech przedmiotu z magicznego drzewa.

Tropy interpretacyjne, w tym zagadnienia filmoznawcze

Współczesna baśń, łącząca motywy realistyczne i fantastyczne. Realia dnia dzisiejszego, w które wkraczają niecodzienne wydarzenia.

Magiczne drzewo jako przykład podążania za światową modą w nasycaniu opowieści warstwą tzw. efektów specjalnych, co często okazuje się ślepą uliczką współczesnego kina. Film Andrzeja Maleszki niebezpiecznie podąża w tym kierunku, kosztem głównej idei oraz nastroju.

Film Maleszki jako opowieść o traumie dzieciństwa: możliwym porzuceniu przez rodziców. Dziecko, które znajduje się w podobnej sytuacji do bohatera, spostrzega, że nie jest samo ze swoim problemem, i tak jak inni potrafi sobie z nim poradzić. Film wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dziecka, po to, aby potrafiło radzić sobie z trudnościami, wzbogaca jego doświadczenia, ukazuje wzorce myślenia, wzory osobowe, wsparcie przez akceptację. Daje chwilowe uspokojenie, budzi nadzieję na spełnienie oczekiwań, buduje poczucie, że nawet, jeśli jest odrzucone teraz, to kiedyś, tak jak większość bohaterów baśni i bajek, odniesie zwycięstwo.

Odwrócenie rzeczywistości znanej z filmów fantasy, gdzie bohater trafia do nierealnej krainy. W filmie Andrzeja Maleszki cudowna moc i niesamowite wydarzenia kierują życiem prawdziwych bohaterów, akcja filmu dzieje się w realnym świecie, a radości, smutki i tęsknoty są autentyczne. Widzowie utożsamiają się z bohaterami, bo podobne emocje dotyczyć mogą ich samych.

Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka: potrzeby bezpieczeństwa, jaką daje kochająca rodzina i bliski kontakt z rodzicami. Nieobecność rodziców, pracoholizm jako znak współczesnych czasów i zagrożenie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Starania dzieci o odczarowanie rodziców i przywrócenie ich życiu rodzinnemu, gdzie wszyscy wypełniają dobrze społecznie role.

Zamiana ciotki w małą dziewczynkę i przywołanie wspomnień z dzieciństwa. Odwrócenie ról.

Czy dziecku potrzebne są baśnie? Niezwykła moc marzeń i rola dziecięcej wyobraźni.

Rozmowa o niezależnej od wieku potrzebie wiary w cudowną zmienność zdarzeń. Jak jest werbalizowana przez dzieci, a jak przez dorosłych? Czy wszyscy się do niej przyznają? Jak wyzwolić własną fantazję i przekroczyć granice realnego świata? Przywołanie postaci Piotrusia Pana.

Opowieść, która fascynuje, interesuje dzisiejszego widza i szuka odpowiedzi na ważne pytania. Mieszanie się gatunków filmowych: film przygodowy, komedia, fantasy i współczesny film obyczajowy poruszający istotny problem.

Czy współczesny film dla młodego widza może być zrealizowany bez efektów specjalnych? Zastosowanie komputerów i cyfrowej obróbki obrazów jako jedna z form budowania magicznego świata przedstawionego.

Z materiałów TV Studia Filmów Animowanych w Poznaniu:

„W dobie rozwoju mediów audiowizualnych, to właśnie film animowany podobnie jak kiedyś literatura, ma za zadanie wzmocnienie i wzbogacenie zasobów dziecka, po to, aby potrafiło ono radzić sobie z trudnościami, wzbogaca doświadczenia, ukazuje wzorce myślenia, daje wzory osobowe, wsparcie przez akceptację. Dzieje się tak wtedy, gdy dziecko jest w podobnej sytuacji do bohatera, wówczas widzi, że nie jest samo ze swoim problemem, lecz inni też go mają i potrafią sobie z nim poradzić.

Bohaterowie baśni i bajek, także tych filmowych, zastępczo zaspokajają potrzeby dziecka, dają mu chwilowe ukojenie, uspokojenie, budzą nadzieję na spełnienie oczekiwań, budują poczucie, że nawet, jeśli są odrzucane teraz, to kiedyś, tak jak większość bohaterów baśni i bajek, odniosą zwycięstwo.

Rzeczywistość kreowana w baśniach i bajkach, związana jest z myśleniem dziecka i dlatego łatwiej jest mu zrozumieć reguły, jakie rządzą światem. Dziecko samo wyszuka odpowiednie dla swojej sytuacji morały, wzory czy postacie, a dzięki temu szybciej przezwycięży swój strach czy lęk. Dziecko czuje, która z bajek lub baśni odnosi się do jego sytuacji wewnętrznej, odnajduje analogię ze swoim problemem i uczy się stawiać mu czoło. Poczucie bezpieczeństwa, wypływające z faktu, że pewne sytuacje nie zdarzyły się tylko jemu, ale również komuś innemu sprawia, że może je przemyśleć, zbliżyć się do tego kogoś zrozumieć zarówno jego samego jak i towarzyszące mu uczucia. Daje mu to wielką ulgę i pokrzepiające poczucie, że nie jest się samo tak zagubione i bezradne, a tym samym zyskuje użyteczne wzory do naśladowania, uczy się sposobów lepszego radzenia sobie z trudnościami i ma nadzieję, że jemu podobnie jak bohaterowi bajkowemu też się uda.

W baśniach czy bajkach świat realny jest połączony ze światem fikcyjnym, przedstawione są ideały ducha i sprawiedliwości, dobro zwycięża zło, zachowany jest porządek moralny, wzorzec kulturowy, można zidentyfikować się z bohaterem i podobnie jak on przechodząc kolejne szczeble drabiny przezwyciężyć lęk, problem czy podobną sytuację.

To właśnie w baśniach i bajkach dziecko odnajduje swoje marzenia będące antidotum na trudną dla siebie sytuację, smutną rzeczywistość, doznaje pocieszenia budując nadzieję na lepsze jutro i wierzy w to, że odmieni się jego zły los, zwycięży sprawiedliwość, a krzywdy zostaną wyrównywane.

Oglądając baśnie czy bajki, dziecko budzi wiarę w siebie i swoją przyszłość, uczy się sposobów wyjścia z opresji, rozwija zasoby języka, poznaje metafory, wzbogaca swoje życie wewnętrzne i wnosi w nie atmosferę cudowności, zaczyna rozumieć, że pomyślne życie jest dostępne każdemu mimo wielu przeszkód, ale tylko wtedy, gdy nie ucieka się od życiowych zmagań, ale stawia im czoło.”

Obecne w filmie motywy funkcjonujące w kulturze

Problem walki dobra ze złem. Szalony przestępca Max, ścigający dzieci.

Pani z Ukrainy (2002)
tytuł: „Magiczne Drzewo”
gatunek: familijny, przygodowy
reżyseria: Andrzej Maleszka
scenariusz: Andrzej Maleszka
zdjęcia: Mikołaj Łebkowski
obsada: Maja Tomawska jako Tosia, Filip Fabiś jako Filip, Adam Szczegóła jako Kuki, Anna Guzik jako Konduktorka, Andrzej Chyra jako Tata
muzyka: Krzesimir Dębski
produkcja:  Polska
rok prod.: 2009
dystrybutor w Polsce: Forum Film Poland Sp. z o.o.
czas trwania: 90 min.
film od lat: 9 lat
Wróć do wyszukiwania