Lista Schindlera (1993)

Arkadiusz Walczak, Iwona Kulpa-Szustak, Hanna Wiśniewska

Reż. Steven Spielberg

Krótka informacja o filmie

Opowieść o niemieckim przemysłowcu Oskarze Schindlerze, który podczas II wojny światowej ocalił ponad tysiąc Żydów przed śmiercią w obozach koncentracyjnych. Jak w świecie bezwzględnej walki o przetrwanie jeden człowiek może uratować wiele ludzkich istnień można się przekonać oglądając wojenną superprodukcję Stivena Spielberga.

Związki z podstawą programową

Język polski

Osiąganie celów kształcenia i odnoszących się do nich wymagań szczegółowych. Uczeń:

 • Odczytuje sens całego tekstu oraz wydzielonych przez siebie fragmentów.
 • Potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości (zakres podstawowy), czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole (poziom rozszerzony).
 • Szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym internetu (zakres podstawowy).
 • Dostrzega związek języka z obrazem świata (zakres rozszerzony).
 • Prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki (zakres podstawowy).
 • Określa problematykę utworu/zakres podstawowy;
 • Wskazuje w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje (zakres podstawowy).
 • Wskazuje związki między rożnymi aspektami utworu – estetycznym, etycznym, poznawczym (zakres rozszerzony).
 • Rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe oraz ich funkcję ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej (zakres rozszerzony)
 • Rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera – narracja, fabuła, akcja (zakres podstawowy)
 • Wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. Słowa – klucze, wyznaczniki kompozycji) – zakres podstawowy.
 • Wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty np. literackie, historyczne, kulturowe, filozoficzne, religijne
 • Odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu (zakres podstawowy)
 • Konfrontuje dzieło z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, literackimi, teatralnymi, filmowymi (zakres rozszerzony).
 • Dostrzega związek języka z wartościami (zakres podstawowy).
 • Wskazuje różne sposoby wyrażania wartościowań w tekstach (zakres rozszerzony).
 • Dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne (zakres podstawowy).
 • Dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów (zakres podstawowy).

Wiedza o kulturze

Uczeń:

 • Zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki pomiędzy nimi;
 • Wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową, kultową, poznawczą, ludyczną)
 • Analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki.
 • Wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium).

Historia

II wojna światowa. Uczeń:

 • przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz opisuje przykłady oporu ludności żydowskiej.

zakres rozszerzony

Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust. Uczeń:

 • Charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec społeczeństw okupowanej Europy, w tym nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych narodowości i grup społecznych.
 • Opisuje postawy Żydów wobec polityki eksterminacji, w tym powstanie w getcie warszawskim, a także opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu.
 • Ocenia stosunek społeczeństw i rządów świata zachodniego oraz Kościoła katolickiego do Holokaustu.

Rozwój zainteresowań i pożądanych umiejętności uczniów

TAK NIE
Praca z filmem stwarza możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów x
Film motywuje uczniów do samodzielnego uczenia się i poznawania x
Film sprzyja rozwojowi wyobraźni uczniów x
Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami x
Film pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół przedstawionego problemu x
Film zawiera sceny przemocy x
Film zawiera sceny erotyczne x
Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami wprowadzającymi x
Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach specjalisty (psychologa, pedagoga, innych) x

Pomysły na zajęcia filmowe, proponowane metody pracy z filmem

Praca z tekstem kultury (film, tekst literacki, teksty źródłowe) lub ich fragmentami, dyskusja, prezentacja multimedialna, projekt edukacyjny.

Obraz Holocaustu w literaturze i w filmie, w kontekście lektur obowiązkowych – „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, opowiadań Irit Amiel z tomu „Osmaleni”, opowiadań Tadeusza Borowskiego.

Porównanie filmowych obrazów getta krakowskiego, warszawskiego i łódzkiego, w zestawieniu z filmami „Pianista” w reż. Romana Polańskiego, „Korczak” w reż. Andrzeja Wajdy, „Fotoamator” w reż. Dariusza Jabłońskiego.

Tropy interpretacyjne, w tym zagadnienia filmoznawcze

Eksterminacja Żydów – obraz krakowskiego getta oraz obozów w Płaszowie i Auschwitz.

Obraz Amona Goetha – psychopatycznego, gorliwego kata, obraz kata w kinie, relacja kat – ofiara, w zestawieniu z filmami „Wybór Zofii”, „Lektor” w reż. Stephena Daldry’ego.

Wpływ hollywoodzkiego obrazu filmowego na kształtowanie pamięci o Holocauście. Mit Holokaustu w kinie.

Film wojenny a film o Holokauście – rozważania genologiczne.

Rola koloru w filmie Stevena Spielberga – kolorowy początek i zakończenie filmu, czerń i biel, dziewczynka w czerwonym płaszczyku.

Filmowy obraz Oscara Schindlera – motywy działania, kontrowersje wokół przyznania tytułu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.

Obecne w filmie motywy funkcjonujące w kulturze

Motyw pomocy Żydom, w zestawieniu z filmami „Dzieci Ireny Sendlerowej” w reż. Johna Kenta Harrisona, „Pianista” w reż. Romana Polańskiego, „Wielki Tydzień” w reż. Andrzeja Wajdy, „Joanna” w reż. Feliksa Falka.

Pani z Ukrainy (2002)
tytuł: „Lista Schindlera”
tytuł oryg.: „Schindler’s List”
pierwowzór: Thomas Keneally „Lista Schindlera”
gatunek: dramat, historyczny, wojenny
reżyseria: Steven Spielberg
scenariusz: Steven Zaillian
zdjęcia: Janusz Kamiński
obsada: Liam Neeson jako Oskar Schindler, Ben Kingsley jako Itzhak Stern, Ralph Fiennes jako Amon Goeth, Caroline Goodall jako Emilie Schindler, Jonathan Sagall jako Poldek Pfefferberg, Andrzej Seweryn jako Julian Scherner Muzyka: Jan Sebastian Bach (materiały muzyczne), John Williams
produkcja: USA
rok prod.: 1993
dystrybutor w Polsce: ITI Cinema
czas trwania: 185 min.
ważniejsze nagrody: 1994 Oscar: Najlepszy film, Najlepszy reżyser, Najlepszy scenariusz adaptowany, Najlepsza muzyka oryginalna, Najlepsza scenografia, Najlepsze zdjęcia, Najlepszy montaż; 1994 Złoty Glob: Najlepszy dramat, Najlepszy reżyser, Najlepszy scenariusz
film od lat: 13 lat
Wróć do wyszukiwania