Z wizytą w teatrze

Jolanta Manthey

Cele lekcji

Po lekcji uczeń potrafi:

 • opowiadać i odtwarzać fabułę filmu
 • przedstawiać i odczytywać przedstawiane emocje
 • wie co to jest teatr i jak się w nim zachować

Środki dydaktyczne

 • Film „Lato Muminków”
 • Fotosy z filmu, karty pracy (załączniki)

Formy pracy

 • praca w grupach

Metody pracy

 • karta pracy
 • ćwiczenie plastyczne
 • tworzenie planu wydarzeń
 • elementy dramy

Przebieg lekcji

Zajęcia rozpoczynamy od swobodnych wypowiedzi uczniów dotyczących obejrzanego filmu.

Praca w grupach: Prosimy uczniów o przyjrzenie się fotosom z filmu (załącznik 1) i uporządkowanie ich we właściwej kolejności chronologicznej.

Następnie prosimy chętne osoby o opowiedzenie zdarzeń, do których odnoszą się fotosy (dzieci przypominają, co poprzedziło sytuację na fotosie i co wydarzyło się później).

Przypominamy, dlaczego Emma złościła się na muminki, pytamy dzieci, co to jest teatr? (Można prosić o wykorzystanie własnych doświadczeń. Zwracamy uwagę, że słowo teatr ma kilka znaczeń – budynek, instytucja, dziedzina sztuki).

Pytamy dzieci, kto na przedstawieniu sztuki Tatusia Muminka zachował się niewłaściwie? (Mała Mi – wdarła się na scenę). Prosimy o wyjaśnienie zachowania bohaterki filmu – komentujemy, zwracając uwagę na fikcyjność wydarzeń przedstawianych w teatrze.

Praca w grupach: Prosimy o przygotowanie w punktach zasad zachowania się w teatrze: czego nie należy robić, a co wolno (załącznik 4).

Po prezentacji wyników pracy rozdajemy dzieciom karty pracy (załącznik 2) i po omówieniu fotografii prosimy o przyporządkowanie napisów do nich.

Rozdajemy uczniom diagramy (załącznik nr 3) i prosimy o ich wypełnienie i odczytanie hasła.

Proponujemy „ćwiczenie aktorskie”: wybrane dzieci losują karteczki z zadaniami (załącznik 5) i odgrywają emocje zgodnie z poleceniem, pozostałe dzieci odgadują, co czuje „przedstawiana” postać.

Ćwiczenie plastyczne: Prosimy uczniów o uzupełnienie szkiców z postaciami z filmu (załącznik 6) – można dorysować sytuację lub pokolorować obrazek.

Załączniki

Załącznik 1

Lato Muminkow 01

Lato Muminkow 02

Lato Muminkow 03

Lato Muminkow 04

Lato Muminkow 05

Lato Muminkow 06

Lato Muminkow 07

Załacznik 2

Lato Muminkow 08

Lato Muminkow 09

Lato Muminkow 10

Lato Muminkow 11

Lato Muminkow 12 Lato Muminkow 13

Załącznik 3

Lato Muminkow 14
Załącznik 4
Zastanówcie się, jak należy zachowywać się w teatrze. Czego nie wolno robić? Zapiszcie zasady zachowania się w teatrze.

PODCZAS PRZEDSTAWIENIA NIE WOLNO:

Załącznik 5

Zadania do „odegrania” (przykładowe)

 1. Przedstaw, nie używając słów, co czuła Mama Muminka podczas wybuchu wulkanu.
 2. Przedstaw, nie używając słów, co czuła Mała Mi podczas wybuchu wulkanu
 3. Przedstaw, nie używając słów, co czuł Dozorca, gdy zobaczył,że z parku znikły tabliczki z zakazami.
 4. Przedstaw, nie używając słów, co czuła Panna Migotka, gdy okazało się, że w nocy teatr odpłynął.
 5. Przedstaw, nie używając słów, co czuła Buwka,gdy Migotka z Mimblą mówiły o niej w garderobie.

Załącznik 6

Lato Muminkow 15
Lato Muminkow 16
Lato Muminkow 17
Lato Muminkow 18

tytuł: „Lato muminków”
gatunek: animacja, familijny, fantasy
reżyseria: Maria Lindberg
produkcja: Finlandia, Polska, Austria
rok prod.: 2008
Wróć do wyszukiwania