Księży Młyn

Księży Młyn to dzielnica fabryczno-mieszkaniowa utworzona przez największego łódzkiego przemysłowca Karola Wilhelma Scheiblera. Znajdują się tutaj zabytkowe budynki: fabryki (którym po rewitalizacji nadano nowe funkcje), osiedle domów robotniczych, remiza straży pożarnej (przebudowana na biurowiec), konsumy – czyli sklepy dla robotników z fabryk Scheiblera, szkoła dla dzieci robotników (dzisiaj funkcjonuje tu jeden z wydziałów Akademii Sztuk Pięknych) oraz magazyn bawełny (do którego dobudowano nowe obiekty i teraz znajduje się tam nowoczesny biurowiec).

Obiekty mieszczące się na terenie Księżego Młyna wielokrotnie pojawiały się w filmach, teledyskach i reklamach.