Krudowie — przodkowie ludzi czy już ludzie?

Artur Gryz

Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi

Cele lekcji

Cele lekcji:

 • zapoznanie ucznia z pojęciami: paleolit, neolit, kultura, gatunek, ewolucja, homonid, homo habilis, homo erectus, homo sapiens, pitekantrop, neandertalczyk
 • przedstawienie procesu ewolucji gatunku ludzkiego
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się osią czasu
 • wartościowania i hierarchizowania wydarzeń
 • rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie

Czas pracy

45 minut

Środki dydaktyczne

 • film „Krudowie” w reż. Chrisa Sandersa i Kirka De Micco
 • podręczniki
 • tabele

Formy pracy

 • praca z całą klasą
 • praca w grupach

Metody pracy

 • burza mózgów
 • elementy dyskusji dydaktycznej
 • elementy metody „za i przeciw”

Przebieg lekcji

Uczniowie obejrzeli wcześniej film „Krudowie” w reżyserii Chrisa Sandersa i Kirka De Micco.

1. Uczniowie dzielą się/zostają podzieleni przez nauczyciela na trzyosobowe grupy oznaczone literami A,B i C.

2. Zadaniem każdej z grup jest zapoznanie się z odpowiednim fragmentem tekstu podręcznika, mówiącym o początkach i ewolucji gatunku ludzkiego. W przypadku grup A, uczniowie powinni w trakcie lektury zwrócić uwagę na charakterystyczne elementy wyglądu zewnętrznego i zachowania przedstawicieli homo habilis. W przypadku grup B, uczniowie powinni w trakcie lektury zwrócić uwagę na charakterystyczne elementy wyglądu zewnętrznego i zachowania przedstawicieli homo erectus. W przypadku grup C, uczniowie powinni w trakcie lektury zwrócić uwagę na charakterystyczne elementy wyglądu zewnętrznego i zachowania przedstawicieli homo sapiens.

3. Następnie uczniowie tworzą nowe trzyosobowe zespoły robocze, w skład których wchodzi po jednym przedstawicielu z grupy A, B i C. Zadaniem nowych zespołów jest wymiana informacji dotyczących wyglądu i zachowań gatunków homo habilis, homo erectus i homo sapiens oraz uzupełnienie poniższej tabeli.

homo habilis homo erectus homo sapiens
pojawienie się
wygląd
umiejętności

4. Po zakończeniu tego etapu zajęć dokonania uczniów są sprawdzane i korygowane poprzez uzupełnienie analogicznej tabeli znajdującej się na tablicy przez przedstawicieli każdego zespołu.

5. Uczniowie zostają poproszeni o kontynuowanie pracy w grupach. Na tym etapie lekcji ich celem jest wypisanie charakterystycznych cech wyglądu zewnętrznego i zachowań rodziny Krudów, a następnie na podstawie dokonanych obserwacji, przyporządkowanie Krudów do jednego z trzech omawianych na lekcji ogniw ewolucji gatunku ludzkiego. Pomocnym w realizacji tego zadania może się okazać wypełnienie poniższej tabeli.

Krudowie
mogą być homo habilis homo erectus homo sapiens
ponieważ:
nie mogą być homo habilis homo erectus homo sapiens
ponieważ:

6. Poszczególne grupy przedstawiają swój punkt widzenia, co do przynależności Krudów do danego gatunku, wyszczególniając powody swoich zapatrywań.

7. Nauczyciel kończy zajęcia, przypomina, sam lub korzystając z pomocy uczniów, najważniejsze pojęcia i terminy, i zadaje pracę domową, którą może być na przykład sporządzenie osi czasu, na której uczniowie zaznaczają okresy występowania przedstawicieli homo habilis, homo erectus i homo sapiens.

tytuł: „Krudowie”
gatunek: animacja, familijny, komedia, przygodowy
reżyseria: Chris Sanders, Kirk De Micco
produkcja: USA
rok prod.: 2013
Wróć do wyszukiwania