“Let it by all and sundry foreign nations be known that poles have fairy tales and legends of their own”

Artur Gryz

Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi

Cele lekcji

Uczeń:

 • doskonali umiejętność posługiwania się czasem present simple
 • rozwija zdolność krytycznego myślenia
 • zabiera głos w dyskusji
 • formułuje wnioski
 • prezentuje własny punktu widzenia i uczy się uwzględniania poglądów innych
 • rozwija umiejętność kreatywnego myślenia
 • doskonali umiejętność pracy w grupie
 • ćwiczy posługiwanie się słownikiem

Czas pracy

2 godziny lekcyjne

Środki dydaktyczne

 • film „Puss in Boots”, reż. Chris Miller (2011)
 • słowniki języka angielskiego
 • karty pracy przygotowane przez nauczyciela
 • materiały piśmiennicze
 • ilustracje i zdjęcia z czasopism i katalogów

Formy pracy

 • praca z całą klasą
 • prac w grupach
 • praca w parach

Metody pracy

 • burza mózgów
 • elementy dyskusji

Przebieg lekcji

Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie zaznajomili się z treścią filmu „Kot w butach” w reżyserii Chrisa Millera (USA, 2011).

 Nauczyciel informuje uczniów o tematyce i celach lekcji. Następnie uczniowie dzielą się na grupy. Każda grupa otrzymuje od nauczyciela zestaw zdań opisujących wydarzenia w filmie. Zadaniem uczniów jest ustalenie właściwej kolejności wydarzeń.

Zestaw zdań:

A przedstawienie głównego bohatera
B pojawienie się tajemniczej postaci w życiu bohatera
C bohater spotyka kogoś ze swej przeszłości
D bohater zostaje poproszony o pomoc w ryzykownym przedsięwzięciu
E w trakcie wykonywania zadania naraża swoje życie
F bohater zostaje zdradzony przez przyjaciela
G staje do decydującego starcia, aby ratować swoich bliskich

 Uczniowie otrzymują od nauczyciela tabele, w których zapisują nazwy postaci i przedmiotów pochodzących z polskich baśni i legend, dzieląc je na pozytywne, negatywne lub neutralne.

Przykładowy zapis tabeli.

positive neutral negative
Skuba
Queen Wanda
Piast the Wheelwright
mice
the golden duck
fern flower
Wawel dragon
King Popiel
basilisk

Po zakończeniu pracy w grupach tabele zawierające notatki uczniów zostają przypięte w widocznym miejscu tak, aby każdy mógł zapoznać się z ich treścią.

Uczniowie analizują zawartość poszczególnych tabel sprawdzając czy zawarte w nich postacie i przedmioty rzeczywiście pochodzą z rodzimych legend, podań i baśni.

Uczniowie zostają podzieleni na grupy, których zadaniem jest stworzenie planu wydarzeń do filmu, którego bohaterami byłyby postaci z polskich baśni i legend. Wyboru postaci dokonują członkowie grupy, nie mogą jednak zmieniać charakterystyki postaci znanej z naszej tradycji, tj. Popiel będzie zawsze postacią negatywną, a Skuba pozytywną. Członkowie grup, przy tworzeniu swojego planu, mogą posługiwać się planem wydarzeń dla filmu „Puss in Boots”, przedstawionym w ćwiczeniu 1, nie zmieniając go nawet. Ważne jest, aby plan tworzony obecnie był bardziej szczegółowy i zamiast ogólnikowych pojęć (bohater, osoba) stosowane były imiona i/ lub funkcje postaci (Skuba, szewczyk).

Po przedstawieniu planu nauczycielowi, każda grupa rozwija swój plan w krótką historię opisującą wydarzenia mające miejsce w kreowanym przez siebie uniwersum. W tym celu uczniowie powinni przekształcić plan wydarzeń zapisany za pomocą równoważników w pełne zdania, wykorzystać znane sobie przymiotniki do opisania miejsc i postaci, zastąpić powtarzające się w planie zwroty i słowa ich synonimami.

Po zakończeniu pracy nad planem uczniowie mogą przejść do wymyślania tytułu dla swojej historii i przygotowywania plakatu, który pozwoli przybliżyć ją i jej bohaterów innym uczniom. Przy tworzeniu plakatu uczniowie mogą posługiwać się ilustracjami i zdjęciami z różnego rodzaju czasopism, katalogów, gazet.

Prezentacja plakatów poszczególnych grup połączona z odczytaniem przygotowanych historii.

Wspólna ocena dokonań grup zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami.

Podsumowanie lekcji, ewaluacja dokonań poszczególnych grup, zakończenie zajęć.

tytuł: „Kot w butach”
gatunek: animacja, komedia, przygodowy
reżyseria: Chris Miller
produkcja: USA
rok prod.: 2011
Wróć do wyszukiwania