Wojewódzki Interdyscyplinarny
Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach
FILMOWE ŁÓDZKIE
– FILMOWE REGIONY POLSKI 2019/2020
– finaliści (komunikat)

Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach

FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI 2019/2020

– finaliści (komunikat)

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty, wydanym na podstawie § 11 d ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzono zmiany do regulaminu Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE FILMOWE REGIONY POLSKI, zgodnie z którymi:

a) anulowano trzeci etap konkursu, ograniczając go do dwóch etapów;

b) wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu uzyskują tytuł finalisty. Finaliści otrzymują punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (finalista wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego otrzymuje 3 punkty).

W sprawie dostarczenia zaświadczeń o uzyskaniu tytułu finalisty Organizatorzy skontaktują się ze szkołami finalistów.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres konkursu: filmowelodzkie@palacmlodziezy.lodz.pl.

Pobierz listę finalistów