Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej
na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej

(edycja VI, 2022)

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłosiło VI edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis” oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce.

Nagroda ma charakter finansowy i podobnie jak w roku ubiegłym jej wartość to 1000,00 zł.

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 17 lipca 2021 a 15 lipca 2022.

Zachęcamy do rozpropagowania konkursu, szczególnie wśród promotorów prac magisterskich oraz absolwentów, którzy mogliby być zainteresowani udziałem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 lipca 2022 roku.

Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone do 22 sierpnia 2022 na stronach internetowych www.filmoznawstwo.uni.lodz.pl
i www.venaeartis.pl.