Konkurs filmowy Zrób-My Nasz-Film,
HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE, III edycja

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Zrób-My Nasz-Film dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być wydarzenia pochodzące ze środowiska lokalnego (dotykające prywatnych przeżyć w kontekście miejsc, których dotyczą) ─ opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Obrazy wybranych miejsc, znanych społeczności, historii i&nbspobecnych losów obiektów lub zdarzeń z przeszłości (zapomnianych przez współczesnych), opowiedziane przez uczniów poprzez film z odpowiednio dobraną fabułą.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Konkurs obejmuje dwie kategorie filmów:
– dla uczniów szkół podstawowych, pod hasłem „O czym szumią mazowieckie drzewa ─ filmopowieści”
– dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podhasłem „Nieznane ścieżki pamięci ─ mówiszTy ”

Mogą to być historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionowi. Pasjonujące historie zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca widziane inaczej, oczami młodego człowieka.

Filmy zgłoszone w konkursie  zaprezentują „małe ojczyzny” jako źródło wspólnych lub pojedynczych historii w kontekście zmieniających się losów ludzi, regionów, kraju.

Konkurs będzie odbywać się w terminie od 15 października 2019 roku (ogłoszenie) do 25 stycznia 2020 roku (dostarczenie prac).

Zgłoszenia do konkursu do 30 listopada 2019 roku. Przesyłanie prac  konkursowych do 25 stycznia 2020 roku.

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 ─ publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/

Patronem Konkursu jest wortal Edukacja Filmowa.