Kino w gimnazjum w Woli Rędzińskiej

Otwarcie pracowni Filmoteki Szkolnej w województwie małopolskim

Agnieszka Grzegórzek-Zając, Mariusz Widawski

 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej na długo zapamiętają wydarzenia, które miały miejsce 18 marca 2014 roku w ich szkole. Tego właśnie dnia została bowiem otwarta jedyna w województwie małopolskim Pracownia Filmoteki Szkolnej współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie.

WZ 1

Program „Filmoteka Szkolna”, rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i realizowany w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetowego programu edukacji artystycznej, promuje kulturę filmową w niespotykanej dotychczas skali.

Jedna z sal szkolnych Wolańskiego Gimnazjum została wyposażona w specjalistyczny, profesjonalny sprzęt audiowizualny oraz ekran, pozwalający poczuć się widzom jak na seansie filmowym w kinie. Dodatkowym atutem Pracowni jest stały dostęp do internetu, a co za tym idzie, do zasobów Filmoteki Szkolnej on-line.

Filmoteka Szkolna to pakiet polskich filmów, zgrupowanych tematycznie, które mogą zostać wykorzystane nie tylko przez nauczycieli języka polskiego, historii czy WOS-u, ale przez wszystkich pedagogów – miłośników X Muzy, którzy chcą zainteresować młodzież wartościowym kinem i zaproponować jej alternatywę dla filmów, które młodzi ludzie oglądają na co dzień.

WZ Kam

Uroczystość inauguracji Pracowni filmowej była ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, ponieważ towarzyszyło jej szereg interesujących spotkań, warsztatów i wykładów. O godz. 11 rozpoczęła się konferencja prasowa, w której wzięli udział przedstawiciele PISF- u, włodarze Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów , przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty, ludzie kultury, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz media.

Anna Sienkiewicz–Rogowska, pełnomocnik dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, objaśniła obecnym gościom, jaka jest funkcja i zadania Pracowni. Ma ona służyć nie tylko uczniom, biorącym udział w procesie edukacji filmowej, ale pełnić ma też rolę centrum spotkań dla nauczycieli z całego województwa. Pomocą merytoryczną i metodyczną służyć będą nauczyciele, którzy od lat z sukcesami prowadzą edukację filmową w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej: Agnieszka Grzegórzek–Zając oraz Mariusz Widawski, będący równocześnie liderem Filmoteki Szkolnej na obszar województwa małopolskiego.

WZ SR

Konferencji prasowej towarzyszył wykład prof. Sławomira Bobowskiego „Edukacja filmowa w podstawie programowej” oraz prezentacja dobrych praktyk edukacji filmowej przedstawiona przez opiekunów Pracowni: Agnieszkę Grzegórzek–Zając oraz Mariusza Widawskiego.

WZ WiGZ

Organizatorzy przygotowali atrakcje również dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w dwóch grupach. Jedna grupa była uczestnikami debaty filmowej, prowadzonej przez krytyków filmowych Annę Bielak, Błażeja Hrapkowicza i Kaję Klimek. Druga grupa uczniów wzięła udział w warsztatach filmowo-dziennikarskich, w których poznali podstawy warsztatu filmowca-twórcy oraz nakręcili swoja pierwszą etiudę filmową.

Dodatkowym walorem filmowego spotkania była obecność pana Zbigniewa Walerysia, odtwórcy głównej roli męskiej w filmie pt. „Papusza”, który to filmowy obraz gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć podczas realizacji jednego z filmowych projektów edukacyjnych.

WZ Rada

Problem do rozwiązania

Jeżeli nurtuje Cię jakiś problem związany z edukacją filmową

Napisz do nas

Dla uczniów – pomoc w doborze filmów do prezentacji i konkursów

Dla nauczycieli – pomoc w doborze filmów do treści nauczania