Rozważania nad ideą kanonu filmowego.
Ćwiczenia z myślenia pytajnego
i problemowego

Wiktor Figiel

Scenariusz pochodzi z tomu
Zoom 10. Kino w zbliżeniu

Wróć do wyszukiwania