Joanna Zabłocka-Skorek

Tychy – Kraków

Filmoznawca, kulturoznawca, pedagog. Doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowująca dysertację na temat „Aksjologiczne podstawy edukacji audiowizualnej w kontekście dominujących praktyk odbiorczych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.
Autorka i kierownik projektu „KinoSzkoła, Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej”, realizowanego w kilkudziesięciu kinach na terenie całej Polski.

Obszar pracy zawodowej:

  • warsztaty metodyczne dla nauczycieli z zakresu edukacji medialnej,
  • warsztaty filmowo-medialne dla uczniów,
  • prelekcje filmoznawcze,
  • opracowywanie autorskich programów edukacji medialnej dla ośrodków kultury, nauczycieli i pedagogów.

Propozycje tematów:

  1. Film w szkolnej profilaktyce uzależnień.
  2. Wychowywać poprzez film.
  3. Filmem – o wielkich tematach” (tolerancja, subkultury, bunt, przemoc w rodzinie i szkole, problemy wieku dorastania).
  4. Zagrożenia płynące z telewizji i Internetu.
  5. Perswazja i manipulacja w przekazach reklamowych.
  6. Inne zajęcia typowo filmoznawcze.

Kontakt:

zablocka.skorek@gmail.com