Świat dorosłych i świat dzieci – refleksje na temat postaw bohaterów filmu „Jestem” Doroty Kędzierzawskiej

Dorota Gołębiowska

Cele lekcji

 1. uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych, zwrócenie uwagi na konieczność pomagania słabszym i potrzebującym
 2. kształtowanie i doskonalenie następujących umiejętności
 • gromadzenia i selekcjonowania informacji
 • formułowania i wypowiadania własnych refleksji i poglądów
 • rekonstruowania przebiegu wydarzeń w filmie
 • analizowania losów bohaterów, ich postaw życiowych oraz wartości, jakimi kierują się w życiu
 • świadomego i krytycznego odbioru dzieła filmowego z uwzględnieniem specyficznych dla niego środków (język filmu, sposób charakteryzowania bohaterów i ich środowiska, konstrukcja akcji itd.)
 • pracy w grupie

Czas pracy

2 godziny lekcyjne

Środki dydaktyczne

 • zdjęcia z filmu „Jestem” Doroty Kędzierzawskiej
 • zwiastun filmu – dostępny na stronie: http://www.stopklatka.pl/film/film.asp?fi=20173&sekcja=mmedia
 • kartony, flamastry, klej

Formy pracy

 • praca z całą klasą
 • praca w grupach

Metody pracy

 

 • metody aktywizujące

Przebieg lekcji

Wstępna rozmowa na temat filmu (praca z całą klasą).

 1. Kto jest twórcą filmu? (Nauczyciel krótko opowiada o poprzednich filmach Doroty Kędzierzawskiej, zwracając szczególną uwagę na postać bohatera dziecięcego w tych obrazach).
 2. Jakie są Wasze wrażenia i odczucia po obejrzeniu filmu „Jestem”? (Uczniowie spontanicznie opowiadają o swoich emocjach i spostrzeżeniach związanych z filmem. Nauczyciel ich nie komentuje, lecz stara się stworzyć atmosferę sprzyjającą szczerym wypowiedziom.)

Odtworzenie przebiegu akcji w filmie „Jestem”. Nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup. Każdej z nich daje kopertę ze zdjęciami z filmu oraz instrukcją nr 1 dla grup. Tę część pracy można przeprowadzić także w pracowni komputerowej, wykorzystując zdjęcia w postaci elektronicznej. Można je skopiować ze strony:
http://www.stopklatka.pl/film/film.asp?fi=20173&sekcja=galeria&zdjecie=1”

Podsumowanie pracy grup: Sprawozdawcy odczytują plan wydarzeń ułożony przez grupę, prezentują kolejność zdjęć. Nauczyciel komentuje, wprowadza ewentualne poprawki. Poprawną wersję planu uczniowie zapisują do zeszytu.

Rozmowa z całą klasą w oparciu o zwiastun filmu.

 1. Jakie są Wasze obserwacje na temat kolejności ujęć zaprezentowanych w zwiastunie?
 2. Dlaczego ta kolejność nie jest zgodna z przebiegiem akcji w filmie? (Należy tu zwrócić uwagę na funkcje, jakie spełnia zwiastun: jest reklamą filmu, prezentuje bohaterów, wprowadza w główne zagadnienia).
 3. Wokół jakich problemów (słów-kluczy) zmontowane są poszczególne ujęcia w zwiastunie?
 4. Którzy bohaterowie i w jakich sytuacjach są zaprezentowani w zwiastunie? (nawiązanie do dalszej części lekcji – analizy postaw poszczególnych bohaterów)

Prezentacja postaw bohaterów oraz wartości, jakimi kierowali się w życiu. Praca w grupach. Tworzenie plakatu – mapy mentalnej.

Nauczyciel dzieli uczniów na 7 grup. Każdej z nich przekazuje odpowiednią instrukcję nr 2 oraz fotografię. W trakcie tej części lekcji uczniowie gromadzą informacje na temat „swojego” bohatera, analizują jego zachowania oraz wyciągają wnioski na temat wartości, którymi postać kieruje się w życiu.

Zaprezentowanie efektów pracy w grupach. Nauczyciel podsumowuje, komentuje i ocenia pracę grup.

Podsumowanie pracy na lekcji.

 1. Na jakie grupy podzielilibyście bohaterów filmu, biorąc pod uwagę ich postawę wobec Kundla oraz wartości jakimi się kierowali?
 2. Jak rozumiecie tytuł „Jestem”?
 3. Jaką wymowę ma, Waszym zdaniem, ten film – pesymistyczną czy optymistyczną? Uzasadnijcie swój pogląd.
 4. Komu polecilibyście film „Jestem”?

Praca domowa

(do wyboru)

 1. Jak mogły się potoczyć dalsze losy Kundla? – napisz opowiadanie.
 2. Kartka z pamiętnika Kuleczki – napisz pracę, wcielając się w postać bohaterki.

Załączniki

Załączniki

INSTRUKCJE DLA GRUP

Instrukcja nr 1 (taka sama dla wszystkich grup)

 1. Wybierzcie spośród siebie lidera i sprawozdawcę, który zaprezentuje pozostałym efekty Waszej pracy.
 2. Przyjrzyjcie się dokładnie fotografiom przedstawiającym kadry z filmu. Zastanówcie się, kim są ukazani na nich bohaterowie i w jakiej sytuacji się znajdują.
 3. Ułóżcie zdjęcia w takiej kolejności, w jakiej przedstawione są wydarzenia w filmie.
 4. Zapiszcie plan wydarzeń, uwzględniając także te, które nie są ukazane na fotografiach.

Czas wykonania pracy – 10 minut.

Instrukcja nr 2 dla grupy I

 1. Wybierzcie spośród siebie szefa grupy.
 2. Zapoznajcie się dokładnie z zadaniami.
 3. Podzielcie zadania między siebie.

TEMAT: Kundel – jego postawa wobec sytuacji życiowej, w jakiej się znalazł.
Waszym zadaniem jest wykonanie plakatu prezentującego Kundla – głównego bohatera filmu „Jestem”. W tym celu:

 1. Zbierzcie informacje na temat przeszłości i obecnej sytuacji życiowej chłopca.
 2. Zastanówcie się:
 • dlaczego chłopiec ucieka z domu dziecka?
 • dlaczego Kundel jest prześladowany przez chłopców z sąsiedztwa?
 • jak rozumiecie przydomek „Kundel”?
 • na czym bohaterowi najbardziej zależy i o czym marzy?
 • jaki ma plan na dalsze życie?
 • jakie cechy jego charakteru pomagają mu poradzić sobie bez dorosłych?
 • kim jest dla niego Kuleczka?
 • czym jest dla chłopca obcowanie z naturą?
 • jakimi wartościami chłopiec kieruje się w życiu?

Przedstawcie zebrane informacje i spostrzeżenia w postaci plakatu – mapy mentalnej. Przyklejcie w odpowiednim miejscu fotografię bohatera. Przygotujcie się do ciekawej prezentacji. Czas wykonania pracy – 20 minut.

Instrukcja nr 2 dla grupy II

 1. Wybierzcie spośród siebie szefa grupy.
 2. Zapoznajcie się dokładnie z zadaniami.
 3. Podzielcie zadania między siebie.

TEMAT: Kuleczka – jej sytuacja życiowa i postawa wobec Kundla
Waszym zadaniem jest wykonanie plakatu prezentującego Kuleczkę – przyjaciółkę głównego bohatera filmu. W tym celu:

 1. Zbierzcie informacje na temat dziewczynki i jej sytuacji życiowej.
 2. Zastanówcie się:
 • w jakiej sytuacji poznają się bohaterowie?
 • dlaczego Kuleczka pije alkohol?
 • jakie są relacje dziewczynki z resztą rodziny?
 • jakie są relacje bohaterki z rówieśnikami?
 • dlaczego Kuleczka interesuje się Kundlem?
 • o czym marzy dziewczynka?
 • co łączy a co dzieli Kuleczkę i Kundla?
 • jakimi wartościami dziewczynka kieruje się w życiu?

Przedstawcie zebrane informacje i spostrzeżenia w postaci plakatu – mapy mentalnej. Przyklejcie w odpowiednim miejscu fotografię bohaterki. Przygotujcie się do ciekawej prezentacji. Czas wykonania pracy – 20 minut.

Instrukcja nr 2 dla grupy III

 1. Wybierzcie spośród siebie szefa grupy.
 2. Zapoznajcie się dokładnie z zadaniami.
 3. Podzielcie zadania między siebie.

TEMAT: Matka Kundla – jej sytuacja życiowa i postawa wobec syna.

Waszym zadaniem jest wykonanie plakatu prezentującego matkę głównego bohatera filmu. W tym celu:

 1. Zbierzcie informacje na temat bohaterki i życia, jakie wiedzie.
 2. Zastanówcie się:
 • dlaczego kobieta znalazła się w tak trudnej sytuacji?
 • czego oczekiwała od życia?
 • dlaczego nie była w stanie zaopiekować się synem?
 • jakim była człowiekiem?
 • jakimi wartościami kierowała się w życiu?

Przedstawcie zebrane informacje i spostrzeżenia w postaci plakatu – mapy mentalnej. Przyklejcie w odpowiednim miejscu fotografię bohaterki. Przygotujcie się do ciekawej prezentacji. Czas wykonania pracy – 20 minut.

Instrukcja nr 2 dla grupy IV

 1. Wybierzcie spośród siebie szefa grupy.
 2. Zapoznajcie się dokładnie z zadaniami.
 3. Podzielcie zadania między siebie.

TEMAT: Siostra Kuleczki i chłopcy z sąsiedztwa – ich postawa wobec sytuacji życiowej Kundla.

Waszym zadaniem jest wykonanie plakatu prezentującego siostrę Kuleczki oraz chłopców z sąsiedztwa. W tym celu:

 1. Zbierzcie informacje na temat siostry Kuleczki oraz bandy chłopców z sąsiedztwa.
 2. Zastanówcie się:
 • jakie życie wiodą chłopcy?
 • co jest dla nich ważne?
 • dlaczego prześladują Kundla?
 • jakie są relacje między Kuleczką i jej siostrą?
 • co sądzi siostra o przyjaźni Kuleczki z chłopcem?
 • jak traktuje Kundla?
 • dlaczego dziewczyna zadzwoniła na policję?
 • jakimi wartościami kieruje się w życiu i skąd czerpie wzorce?

Przedstawcie zebrane informacje i spostrzeżenia w postaci plakatu – mapy mentalnej. Przyklejcie w odpowiednim miejscu fotografie bohaterów. Przygotujcie się do ciekawej prezentacji. Czas wykonania pracy – 20 minut.

Instrukcja nr 2 dla grupy V

 1. Wybierzcie spośród siebie szefa grupy.
 2. Zapoznajcie się dokładnie z zadaniami.
 3. Podzielcie zadania między siebie.

TEMAT: Ojciec Kuleczki – jego postawa wobec bezdomnego chłopca.

Waszym zadaniem jest wykonanie plakatu prezentującego ojca Kuleczki. W tym celu?

 1. Zbierzcie informacje na temat bohatera i jego stylu życia.
 2. Zastanówcie się:
 • jakie relacje łączą ojca z córkami?
 • jaką postawę przyjmuje wobec chłopca samotnie mieszkającego na barce?
 • dlaczego nie podejmuje on żadnych działań w tej sprawie?
 • co bohater sądzi o przyjaźni córki z Kundlem?
 • jakimi wartościami kieruje się w życiu?

Przedstawcie zebrane informacje i spostrzeżenia w postaci plakatu – mapy mentalnej. Przyklejcie w odpowiednim miejscu fotografię bohatera. Przygotujcie się do ciekawej prezentacji. Czas wykonania pracy – 20 minut.

Instrukcja nr 2 dla grupy VI

 1. Wybierzcie spośród siebie szefa grupy.
 2. Zapoznajcie się dokładnie z zadaniami.
 3. Podzielcie zadania między siebie.

TEMAT: Właściciel skupu złomu – jego postawa wobec sytuacji życiowej Kundla.

Waszym zadaniem jest wykonanie plakatu prezentującego właściciela skupu złomu.

W tym celu:

 1. Zbierzcie informacje na temat bohatera i jego stylu życia.
 2. Zastanówcie się:
 • co sądzi właściciel skupu złomu na temat sytuacji chłopca?
 • dlaczego nie podejmuje żadnych działań w jego sprawie?
 • jak bohater postrzega swoją sytuację życiową?
 • jakimi wartościami kieruje się w życiu?

Przedstawcie zebrane informacje i spostrzeżenia w postaci plakatu – mapy mentalnej. Przyklejcie w odpowiednim miejscu fotografię bohatera. Przygotujcie się do ciekawej prezentacji. Czas wykonania pracy –20 minut.

Instrukcja nr 2 dla grupy VII

 1. Wybierzcie spośród siebie szefa grupy.
 2. Zapoznajcie się dokładnie z zadaniami.
 3. Podzielcie zadania między siebie.

TEMAT: Znajomi matki – ich postawy wobec sytuacji życiowej Kundla.
Waszym zadaniem jest wykonanie plakatu prezentującego znajomych matki Kundla.
W tym celu:

 1. Zbierzcie informacje na temat ludzi otaczających matkę (przewoźnik, kobiety z baru, „narzeczeni”)
 2. Zastanówcie się:
 • w jakiej sytuacji życiowej znaleźli się bohaterowie i co mogło być tego przyczyną?
 • jak ci bohaterowie zapatrują się na sytuację Kundla?
 • jaką postawę przyjmują wobec chłopca?
 • jakimi wartościami kierują się w życiu?

Przedstawcie zebrane informacje i spostrzeżenia w postaci plakatu – mapy mentalnej. Przyklejcie w odpowiednim miejscu fotografię bohatera („narzeczonego” matki). Przygotujcie się do ciekawej prezentacji. Czas wykonania pracy – 20 minut.

Uwaga: Taką lekcję można przeprowadzić z uczniami, którzy znają zasady tworzenia mapy mentalnej i swobodnie posługują się tą metodą.

tytuł:„Jestem”
gatunek: dramat, psychologiczny
reżyseria: Dorota Kędzierzawska
produkcja: Polska
rok prod.: 2005
Wróć do wyszukiwania