Twój własny świat dzikich stworów

Marta Jakubek, Marta Michniewicz, Adam Chmielowiec

Cele lekcji

Podczas zajęć uczeń powinien:

• poznać terminologię związaną z filmografią i literaturą dziecięcą

• dokonać analizy filmu, w szczególności pod kątem przemiany głównego bohatera

• brać udział w konstruktywnej dyskusji

• stymulować własną kreatywność i umiejętnie zaprezentować swoje opinie

• poszerzać swoją wiedzę na temat literatury dziecięcej

• rozwijać swój zasób słownictwa

• obiektywnie ocenić swój charakter

Czas pracy

2 godziny lekcyjne + projekcja

Środki dydaktyczne

  • płyta DVD z filmem pt. „Gdzie mieszkają dzikie stwory”, reż. Spike Jonze, USA 2009
  • Kredki, ołówki, kolorowe kartki papieru, tablica i kreda,

Formy pracy

  • praca indywidualna
  • praca w grupach

Metody pracy

  • analiza filmu
  • dyskusja w grupach
  • indywidualna refleksja na temat własnych negatywnych cech charakteru
  • projektowanie krain i dzikich stworów
  • rysowanie krain i dzikich stworów
  • prezentacja pomysłow i projektów

Przebieg lekcji

1. Podsumowanie i analiza filmu (12 minut)

Po krótkiej dyskusji dotyczącej filmu nauczyciel wprowadza pojęcia związane z książką i filmem „Gdzie mieszkają dzikie stwory”: literatura dziecięca, baśniowość, książka obrazkowa, magiczny realizm, antonim, moralność i sumienie. Następnie nauczyciel zadaje uczniom następujące pytania, a przez uniesienie ręki dzieci udzielają odpowiedzi:

• Dlaczego zachowanie Maxa uległo zmianie w krainie Dzikich Stworów?

• Który Stwór miał największy wpływ na przemianę Maxa?

• Czy Max nauczył się czegoś nowego podczas wizyty w krainie Dzikich Stworów?

• Czy istnieje szansa, że Max zmieni swoje zachowanie po powrocie do domu?

2. Analiza przemiany Maksa (8 minut)

Uczniowie dzieleni są na 4-osobowe grupy, każdej grupie rozdane są dwie kartki papieru. Zadaniem każdej z grup jest wypisanie na kartkach kilku określeń, które najlepiej opisują postawę Maksa w każdym ze światów. Dzieci są zachęcone do poszukiwania kontrastów i przemiany charakteru Maksa.

Przewidywane odpowiedzi (Max w domu): samotny, zły, przygnębiony, niezrozumiany, agresywny, zmęczony, znudzony, ignorowany przez innych, pełen pychy, niezdyscyplinowany…

Przewidywane odpowiedzi (Max w krainie Dzikich Stworów): towarzyski, odważny, pełen energii, kreatywny, optymistyczny, pomocny, rezolutny, oddany przyjaciołom, nieobojętny…

Po wykonaniu ćwiczenia przedstawiciel każdej grupy prezentuje pomysły grupy na forum całej klasy.

3. Dyskusja na forum klasy (25 minut)

Nauczyciel przeprowadza z dziećmi dyskusję i wspólnie z dziećmi szuka odpowiedzi na pytania:

• Dlaczego zachowanie Maxa uległo zmianie w krainie Dzikich Stworów?

• Jak każdy Stwór miał wpływ na przemianę Maxa?

• Czy Max nauczył się czegoś nowego podczas wizyty w krainie Dzikich Stworów?

• Czy istnieje szansa, że Max zmieni swoje zachowanie po powrocie do domu?

• Jeśli tak, to w jaki sposób, i czy jego przemiana może coś zmienić w jego życiu?

• Czy istnieją ludzie idealni? Jak możemy być uciążliwi dla innych?

Na koniec zajęć nauczyciel prosi dzieci o zastanowienie się na temat własnych cech charakteru, które chciałyby w sobie zmienić czy poprawić tak, jak zrobił to Maks. Podane są przykłady takich cech: punktualność, asertywność, niekonsekwentność, ignorancja, niezdyscyplinowanie, zarozumiałość. Dzieci wykonują to ćwiczenie indywidualnie w ciszy.

-KONIEC PIERWSZEJ GODZINY LEKCYJNEJ-
-DRUGA GODZINA LEKCYJNA:-

4. Co chciałbym w sobie zmienić? (8 minut)

Nauczyciel szybko przypomina dyskusję z końca poprzednich zajęć i podaje ponownie przykłady ludzkich przywar. Każde dziecko jest poproszone, by na kartce papieru (bez podglądania kartek innych), zupełnie prywatnie zapisało około 5 takich cech, które czasami u siebie dostrzegają. W razie niepewności, dzieci są zachęcane do konsultowania się z nauczycielem w trakcie tworzenia swych list.

5. Opracowywanie zarysów własnych krain dzikich stworów (12 minut)

W trakcie tego ćwiczenia uczniowie opracowują swoje krainy i swoje dzikie stwory (każdy z nich bazujący na jednej z przywar każdego dziecka). W zeszytach odpowiadają sobie na pytania:

• Czy twoja kraina jest na ziemi, na dnie oceanu, w chmurach czy na przykład w kosmosie?

• Jak można się do niej dostać? Czy poza stworami coś się w niej znajduje?

• Jakie zamieszkują je stwory? Jak się nazywają? Czego każdy z nich mógłby Cię nauczyć?

• Czy mógłbyś zaprzyjaźnić się z każdym z twoich dzikich stworów? Jakie są ich osobowości?

Czy posiadają te same negatywne cechy czy może właśnie tych cech u nich brak?

• Jakie są antonimy wyrazów, które określają twoje negatywne cechy?

6. Konstruuowanie własnego świata dzikich stworów (do 20 minut)

Dzieci wyciągają kartki papieru i przybory do rysowania (kredki, flamastry, ołówki) i tworzą rysunki projektując swoje krainy, z podpisanymi stworami zamieszkującymi je. Każde ze stworów powinno mieć swoje imię i pod nim zapisaną w nawiasie cechę charakteru, którą pomogłoby dziecku zmienić.

W trakcie ćwiczenia nauczyciel monitoruje całą klasę i konsultuje z każdym z dzieci negatywne cechy utożsamiane przez stwory. Wypytuje uczniów o każdego ze stworów, o ich osobowości i to, w jaki sposób mogłyby pomóc dziecku zmienić się na lepsze. Nauczyciel konsekwentnie chwali każde z dzieci.

7. Podsumowanie – ostatnie 5 minut zajęć

Ochotnicy i prezentują swoje prace przed całą klasą i opowiadają o swoich krainach i stworach. Nauczyciel zakańcza lekcje przesłaniem, że wszyscy ludzie borykają się w różnych stopniach ze swoimi niedoskonałościami. i że życie osób wartościowych i pełnych ambicji polega między innymi na ciągłym udoskonalaniu samych siebie w różnych rejonach, dziedzinach czy umiejętnościach, ale także w ciągłym polepszaniu swoich cech charakteru. Dlatego ważne jest by znać swoje negatywne cechy, aby bardziej efektownie nad nimi pracować – z pomocą dzikich stworów i odległych krain lub bez niej.

Nauczyciel zbiera wszystkie prace do zaprezentowania rodzicom w trakcie wywiadówek lub konsultacji.

Praca domowa

(opcjonalnie) Uczniowie w domu przygotowują wypracowanie na jedną-dwie strony z zeszytu A5 (ok. 100–150 słów) opisując swoje krainy i swoje stwory. Warte zastosowania jeśli nauczyciel nie będzie miał czas, aby zapoznać się z pomysłami wszystkich dzieci, wystarczająco je skomentować i wraz z nimi omówić.

tytuł: „Gdzie mieszkają dzikie stwory”
tytuł oryg.: „Where the Wild Things Are”
pierwowzór: Książka Maurice Sendak
gatunek: familijny, fantasy, przygodowy
reżyseria: Spike Jonze
scenariusz: Dave Eggers, Spike Jonze
zdjęcia: Lance Acord
obsada: Max Records, James Gandolfini, Lauren Ambrose, Catherine O’Hara, Forest Whitaker, Paul Dano, Chris Cooper, Michael Berry Jr.
muzyka: Carter Burwell, Karen O
produkcja: Australia, Niemcy, USA
rok prod.: 2009
czas trwania: 101 min
film od lat: 7 lat
Wróć do wyszukiwania