W świecie ludzkich ambicji i namiętności – „Fotel” Daniela Szczechury

Karolina Prusiecka

LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Cele lekcji

Uczeń:

 • analizuje i interpretuje film
 • określa cechy poetyki filmu animowanego Daniela Szczechury „Fotel” (w zestawie Filmoteki Szkolnej)
 • charakteryzuje bohaterów filmu
 • definiuje pojęcie paraboli
 • dokonuje analizy porównawczej

Czas pracy

1 godzina lekcyjna

Środki dydaktyczne

 • D. Szczechura, „Fotel”
 • broszura z omówieniem filmu
 • Komentarz subiektywny z Filmoteki Szkolnej (cz. 26)
 • słownik frazeologiczny
 • Rapelli P., „Symbole władzy. Leksykon”, Arkady, Warszawa 2008

Metody pracy

 • praca z filmem
 • dyskusja
 • burza mózgów
 • mini wykład
 • praca pisemna

Przebieg lekcji

Burza mózgów – zadanie pytań:

 • co było kiedyś atrybutem władzy? co kojarzy się z władzą? (korona, jabłko, berło, miecz, łańcuch, pierścień, tron)
 • co i dlaczego jest symbolem władzy współcześnie? (np. gdzie mają swoje gabinety dyrektorzy, prezesi – na najwyższych piętrach; ważnym elementem wystroju ich biura jest fotel – a nie zwykłe krzesło).
 • czy znacie teksty kultury, które związane są z walką o władzę (mitologia, „Antygona”, „Hamlet”, „Tren Fortynbrasa”, „Makbet”, „Władca pierścieni”, „Tron we krwi”, „Walka o tron” i inne) – przypomnienie pojęcie „paraboli”.

Zapoznanie uczniów z:

 • tematem lekcji
 • podstawowymi informacjami ad. filmu i reżysera
 • filmem

Analiza wybranych cech formalnych:

 • perspektywa z lotu ptaka – czemu służy? (dystans, objęcie całości – wszystko jest dobrze widoczne, ktoś patrzy na ludzi z góry – Bóg?)
 • uproszczona kreska, schematyczność (postaci są bardzo podobne – praktycznie zunifikowane, równość ludzi i jednocześnie ich podobieństwo)
 • kontrast kolorów krzeseł – czemu służy? (podkreśla nierówność ludzi, odmienną pozycję w zależności od zajmowanego miejsca – stanowiska)
 • jaki charakter ma muzyka? (zmienia się – dynamizuje, co współgra z rozwijającą się akcją); odwołanie do filmów niemych – gagów filmowe (humor, groteska).

Treść i sensy filmu – dyskusja.

 1. gdzie i dlaczego rozgrywa się akcja?
 2. kto jest bohaterem filmu?
 3. co jest treścią filmu?
 4. film wykorzystuje komizm (odwołuje się do charakterystycznych chwytów filmu niemego – gagów, co podkreśla muzyka) – czy w kontekście zakończenia filmu jest to rzeczywiście efekt humorystyczny, czy tworzy kontrast, dysonans?
 5. w jaki sposób wygrywa się w walce o władzę?
 6. jak władza zmienia człowieka? – oddziela go od większej grupy, zachodzą w nim zmiany (zmienia się kolor)
 7. jak zachowują się ci, którzy przegrali rywalizację o fotel?
 8. jakie cechy paraboli ma film „Fotel”?

Podsumowanie.

 1. uniwersalna wymowa filmu „Fotel”
  – ponadczasowość problemu dążenia do władzy
  – ukazanie ludzkich pragnień i zachowań
  – dehumanizacja postaw ludzi (osiągnięcie celu za wszelką cenę, zawiść, zazdrość)
  – konformizm postaw (1. wygrani – przystosowanie się do ludzi mających władzę, oportunizm; 2. przegrani – stają się pochlebcami)
 2. inne uwagi uczniów.

Praca domowa

 1. Porównaj w punktach (ok. 10) cechy bohaterów filmu „Fotel” oraz innego bohatera literackiego lub filmowego (np. Makbeta bądź Denethora z „Władcy pierścieni”).
 2. Wyszukaj w „Słowniku frazeologicznym” wyrażenia związane ze słowem „krzesło” w kontekście władzy. Zapisz trzy w zeszycie.
 3. Obejrzyj komentarz subiektywny do części 14. Filmoteki Szkolnej i wyraź w kilku zdaniach swoją opinię na temat ludzkiej natury. Jakie jej cechy są niezmienne, niezależne od czasu i ustroju?
tytuł: „Fotel”
gatunek: animacja, krótkometrażowy
reżyseria: Daniel Szczechura
produkcja: Polska
rok prod.: 1963
Wróć do wyszukiwania