„Filmowe dekady” w Łodzi

 

Anna Horwat – XXVI LO w Łodzi

Młodzież z klasy II a o profilu humanistycznym w ramach przedmiotu „Edukacja filmowa” wzięła udział w projekcie „Filmowa mapa pokoleń”, dzięki któremu zapoznała się z dziełami, które dla danego dziesięciolecia były wybitne, istotne dla zobrazowania stanu kultury i świadomości społecznej. Poczynając od „Zakazanych piosenek” Leonarda Buczkowskiego uczniowie wyruszyli w tę (jak się okazało – ryzykowną) wędrówkę przez dekady, na początku odkrywając rzeczywistość Polski czasów wojny i okupacji. Punktem wyjścia do rozważań o filmie stała się analiza możliwości warsztatowych, jakie kino posiadało w ówczesnych czasach. Ile zdziwienia budziły rozwiązania formalne niektórych scen, dynamizm i wyrazistość przy jakże ubogich udogodnieniach technicznych lat 40.!

FD LDZ

FD LDZ02

Kolejne filmowe dziesięciolecia stały się pretekstem do głębokiej refleksji nad losem człowieka i kruchością jego istnienia. Czy to przy analizie wybranych kadrów z „Siódmej pieczęci” Bergmana (ćwiczenie niezwykle ważne w kontekście nowej formuły ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego) czy przy rozważaniach o buncie przeciwko normom społecznym („Do utraty tchu” czy „Lot nad kukułczym gniazdem”) dochodziliśmy do podobnego wniosku – filmy minionych dekad nie tracą na aktualności, o czym najlepiej świadczy zaangażowanie młodzieży. A ileż radości sprawiło odkrycie, że nikt z nas nie jest normalny (zdjęcia poniżej)!

FD LDZ03

FD LDZ04

FD LDZ05

FD LDZ06
Dzięki „Filmowym dekadom” omówiliśmy „Przypadek” Kieślowskiego, a zorganizowane przy okazji ćwiczenia literackie pokazały, że wielu z młodych uczestników projektu razem z Witkiem Długoszem otwartych jest na to, co przyniesie los. Czy to jednak dobrze? Czy nie za dużo w nas bierności i pesymizmu? Filmy ostatnich dekad nie niosą gotowych odpowiedzi, bracia Coen nie nastrajają optymistycznie. My jednak uparcie podejmujemy ryzyko zasiadania przed ekranem, gotowi na rozwiązywanie kolejnych problemów…

FD LDZ07

FD LDZ08

FD LDZ09

FD LDZ10

Portal młodych kinomanów

Opublikuj relację z wydarzenia filmowego

Zachęcamy wszystkich uczniów do tworzenia własnych relacji z imprez filmowych organizowanych w całej Polsce oraz recenzji i filmowych baz danych. Nadesłane teksty postaramy się opublikować w dziale młodzi kinomani, a najlepsze z nich nagrodzimy upominkami filmowymi. Swoje propozycje nadsyłajcie na adres: gabinetfilmowy@op.pl w temacie wiadomości wpisując „Portal młodych kinomanów”.