„Filmowe dekady” w Łodzi

 

Anna Ryłek

W cyklu, odbywającym się w II LO w Łodzi, uczestniczyła grupa młodzieży rekrutującej się z różnych poziomów klas, od pierwszej do maturalnej.

Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę z filmem różnych dziesięcioleci już w październiku 2014 r. Dla większości młodych odbiorców fakt, że kino z lat 50. („La strada” Felliniego czy „Siódma pieczęć” Bergmana) zachowało taką świeżość, był zdumiewający. Nie spodziewali się, że czarno-białe, kręcone starymi metodami i pozbawione efektów specjalnych obrazy mogą wzruszać, pobudzać do głębokiej refleksji, a często pomagać w zrozumieniu późniejszego kina, późniejszej kultury.

Dzięki „Filmowym dekadom” Fellini, Bergman, Forman, Tarantino – to już nie tylko nazwiska reżyserów, o których istnienie dopomina się aktualna podstawa programowa języka polskiego czy wiedzy o kulturze, to konkretne tytuły, obrazy, bohaterowie, problemy… Propozycje „Filmowych dekad” pozwoliły młodzieży zrozumieć nierozerwalny związek różnych dyscyplin sztuki, dialogowanie motywów, konwencji, wzajemne karmienie się kultury współczesnej dokonaniami kultury wieków dawnych.

Kultowy film „Pulp Fiction” uświadomił, jak można arcydzielnie przetworzyć materiał kina popularnego, jak prowadzić z widzem i … konwencjami gatunkowymi inteligentną grę. Równie ważny „Lot nad kukułczym gniazdem” pokazał jeszcze jeden, jakże oryginalny, sposób mówienia o totalitaryzmie.

Beneficjenci „Filmowych dekad” już teraz doświadczają korzyści z uczestnictwa w projekcie. Tegoroczna matura z języka polskiego to przecież egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko literatury, ale i mówienie o jakimś problemie w kontekście różnych tekstów kultury, również, a może przede wszystkim filmowych.

Lodz 02

Lodz 03

Lodz 04

Lodz 05

Portal młodych kinomanów

Opublikuj relację z wydarzenia filmowego

Zachęcamy wszystkich uczniów do tworzenia własnych relacji z imprez filmowych organizowanych w całej Polsce oraz recenzji i filmowych baz danych. Nadesłane teksty postaramy się opublikować w dziale młodzi kinomani, a najlepsze z nich nagrodzimy upominkami filmowymi. Swoje propozycje nadsyłajcie na adres: gabinetfilmowy@op.pl w temacie wiadomości wpisując „Portal młodych kinomanów”.