„Filmowe dekady” w Gdańsku

 

Aleksandra Porożyńska

Planując napisanie tego krótkiego tekstu, zadałam sobie i młodzieży pytanie „Co dał nam udział w projekcie?”.

Dla mnie była to „podróż sentymentalna”, dla uczniów klasy II d w XII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku „podróż w czasie”. Przyzwyczajeni do współczesnego kina, obcując z tymi starannie dobranymi filmami, musieli zmierzyć się z historią kina, spróbować zrozumieć, przeanalizować i zinterpretować. Nowatorski projekt „Filmowe dekady” świetnie wpisał się w nową podstawę programową. Każde spotkanie to inny film i inna estetyka. Czasami okazywała się zbyt trudna. Młodzież gubiła się w gąszczu ukrytych znaczeń.

„Sokół maltański” zachwycił uczniów tajemnicą i zagadkami, które budziły sporo emocji. Inaczej rzecz miała się ze wspaniałym dziełem Bergmana „Siódma pieczęć”. Uczniowie przyzwyczajeni do współczesnych produkcji z ogromnym wysiłkiem radzili sobie z odczytaniem bogatej metaforyki filmu. A i rozmowa o sprawach ostatecznych nie była prosta. „Siódma pieczęć” wymagała rzetelnej analizy i osadzenia filmu w wielu kontekstach.

„Rysopis” Skolimowskiego odebrany został z dużą rezerwą. Zbyt trudny? nudny? a może „niedzisiejszy”? – te pytania nurtowały mnie po spotkaniu, które zdominowała cisza…

„Człowiek z marmuru” to lekcja historii odebrana w skupieniu. Uzmysłowiła mi smutną prawdę, że za chwilę młode pokolenie zapomni o historii i oglądając takie obrazy jak film Wajdy, będzie „dziwić się światu”.

Edukacja filmowa, wbrew pozorom, nie jest rzeczą prostą. Pracujemy z młodymi ludźmi, którzy są wymagający. Współczesna młodzież zupełnie inaczej odbiera dzieła, które my – dorośli uznajemy za perły światowej kinematografii. „Filmowe dekady” stały się okazją do rozmów o filmie, do ich analizy i omówienia, a także do kształtowania wrażliwości na dzieło filmowe w taki sposób, że ci młodzi ludzie, którzy mieli problemy z odczytaniem kina lat 40.–70. w przyszłości staną się, jednak, a może mimo wszystko, świadomymi odbiorcami filmu.

Gdansk2 03

Gdansk 02 B

Portal młodych kinomanów

Opublikuj relację z wydarzenia filmowego

Zachęcamy wszystkich uczniów do tworzenia własnych relacji z imprez filmowych organizowanych w całej Polsce oraz recenzji i filmowych baz danych. Nadesłane teksty postaramy się opublikować w dziale młodzi kinomani, a najlepsze z nich nagrodzimy upominkami filmowymi. Swoje propozycje nadsyłajcie na adres: gabinetfilmowy@op.pl w temacie wiadomości wpisując „Portal młodych kinomanów”.