„Filmowe dekady” w Gdańsku

Maria Jolanta Szatkowska

 Projekt ,,Filmowe dekady” był dla mnie istotnym doświadczeniem. Zdecydowałam się filmowo skontaktować dwie różne grupy widzów – uczniów z mojego liceum i, głównie starszych, parafian z pobliskiego kościoła. Obie były żywo zainteresowane omawianymi obrazami. Ale… inaczej. Seniorzy potraktowali je emocjonalnie (,,Rozmowy kontrolowane”) lub przypomnieniowo, nostalgicznie (,,Złodzieje rowerów”). ,,Lot nad kukułczym…” wzburzył jedną z pań, zarzuciła mu nieprzyzwoitość (i więcej nie przyszła do kawiarni zmienionej w klub dyskusyjny). Natomiast juniorzy patrzyli chłodno, badawczo, komentowali poetykę filmów , funkcjonowanie kategorii estetycznych, kojarzyli ,,wędrujące” motywy (np. etos inteligenta od twórczości S. Żeromskiego do ,,Dnia świra”).

Zatem – do refleksji!

Gdansk 04

Gdansk 05

Gdansk 07

Gdansk 08

Gdansk 09

Gdansk 10

Portal młodych kinomanów

Opublikuj relację z wydarzenia filmowego

Zachęcamy wszystkich uczniów do tworzenia własnych relacji z imprez filmowych organizowanych w całej Polsce oraz recenzji i filmowych baz danych. Nadesłane teksty postaramy się opublikować w dziale młodzi kinomani, a najlepsze z nich nagrodzimy upominkami filmowymi. Swoje propozycje nadsyłajcie na adres: gabinetfilmowy@op.pl w temacie wiadomości wpisując „Portal młodych kinomanów”.