Młodzi odkrywcy, czyli jak korzystać z wiedzy na wakacjach

Ewa Warmuz-Warmuzińska

Cele lekcji

Cel ogólny zajęć:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu historii oraz poszerzanie świadomości adresatów zajęć odnośnie możliwościach wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi podać, do jakich czasów by się przeniósł, gdyby miał taką możliwość;
 • potrafi określić, jaki jest jego zdaniem najważniejszy wynalazek wszech czasów;
 • potrafi wymienić znanych wynalazców i odkrywców;
 • potrafi podać przykłady, jak wykorzystać wiedzę z określonych przedmiotów szkolnych w życiu codziennym;
 • potrafi stworzyć nazwy dla nieistniejących urządzeń;
 • potrafi dopasować okres historyczny do danej postaci lub wydarzenia;
 • potrafi określić, w jakich sytuacjach bohaterowie filmu „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” Wiktora Skrzyneckiego wykorzystali wiedzę szkolną;
 • potrafi dokonać analizy fragmentu książki „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” Rafała Kosika i potrafi narysować wynalazek opisany w tym fragmencie.

Środki dydaktyczne

 • płyta z filmem „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”
 • książka „Felix, Net I Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” Rafała Kosika
 • tablica
 • kreda
 • mazaki
 • zeszyty
 • długopisy

Formy pracy

 • praca grupowa
 • praca indywidualna

Metody pracy

 • burza mózgów
 • dyskusja
 • praca z filmem
 • praca z książką

Przebieg lekcji

1. Uczniowie oglądają film „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” W. Skrzyneckiego (102 min).

2. Uczniowie w 5 zdaniach zapisują, w jakie miejsce i w jakie czasy by się przenieśli, gdyby mieli taką możliwość (15 min).

3. Uczniowie podają podczas burzy mózgów jaki jest ich zdaniem najważniejszy wynalazek, bez którego nie mogliby się obejść i uzasadniają swój wybór. Nauczyciel spisuje wszystkie pomysły na tablicy (10 min).

4. Nauczyciel zapisuje na tablicy daty odkryć geograficznych i wynalezienia różnych urządzeń, uczniowie dowiadują się/odkrywają podczas dyskusji, kto jest odkrywcą lub wynalazcą danej rzeczy (10 min).

 • Kto odkrył Amerykę w 1492 r.? (Krzysztof Kolumb
 • Kto „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” w 1543 r.? (Mikołaj Kopernik
 • Kto pierwszy opłynął świat dookoła w latach 1519-1521? (Ferdynand Magellan
 • Kto wynalazł dynamit w 1867 r.? (Alfred Nobel
 • Kto wynalazł żarówkę w 1879 r.? (Thomas Edison
 • Kto wynalazł telefon w 1876 r.? (Graham Bell)
 • Kto wynalazł szczepionkę przeciwko wściekliźnie w 1885 r.? (Ludwik Pasteur)

5. Uczniowie podają przykłady wykorzystania wiedzy zdobytej podczas lekcji historii, języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego, przyrody podczas wakacji i w czasie wolnym od szkoły (10 min).

6. Nauczyciel daje przykłady kilku sytuacji, w których może się przydać wiedza szkolna. Uczniowie dopasowują nazwy przedmiotów nauczania do podanych sytuacji (10 min).

Przykładowe sytuacje:

 • Ukąsiła Cię żmija, co robisz? (przyroda).
 • Jesteś w obcym kraju i musisz zrobić zakupy (język obcy).
 • Musisz zmierzyć odległość pomiędzy hotelem a plażą (matematyka).
 • Musisz napisać list do mamy (język polski).
 • Musisz narysować mapę skarbów (plastyka).
 • Skaleczyłeś się w nogę na łące i musisz użyć liści jakiejś rośliny jako opatrunku (przyroda).
 • Dostałeś kieszonkowe na wakacje. Chcesz za 40 zł kupić pamiątki dla rodziny. Musisz obliczyć, ile zostanie Ci pieniędzy na Twoje własne wydatki (matematyka).
 • Chcesz wziąć udział w zawodach pływackich nad morzem (wychowanie fizyczne).
 • Chcesz wziąć udział w konkursie na najlepszą rzeźbę z piasku (plastyka).

7. Uczniowie, podobnie jak autor książki „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” Rafał Kosik, tworzą neologizmy. Nauczyciel podaje im opisy wynalazków, a uczniowie wymyślają ich nowatorskie nazwy i zapisują w zeszytach (15 min).

Przykłady wynalazków:

 • Maszyna, która wiąże za Ciebie buty.
 • Urządzenie, które zamienia w czekoladę wszystkie zużyte plastikowe butelki.
 • Smycz, która sama wyprowadza psa na dwór.
 • Cukierek, który zjadasz i od razu masz czyste zęby.
 • Zegarek, który pokazuje Ci wynik, jak tylko pomyślisz o jakimś działaniu matematycznym.

8. Nauczyciel prosi uczniów, aby wyobrazili sobie, że są podróżnikami w czasie. Przenoszą się w różne miejsca i spotykają znane osoby. Uczniowie muszą dopasować (podchodząc do tablicy) osoby i miejsca do określonego czasu historycznego (10 min).

FARAON 1492 r.
SOKRATES STAROŻYTNY EGIPT
CHRZEST POLSKI 1410 r.
BITWA POD GRUNWALDEM STAROŻYTNA GRECJA
BOLESŁAW CHROBRY 966 r.
UCIECZKA MAHOMETA Z MEKKI DO MEDYNY 1025 r.
KRZYSZTOF KOLUMB DOCIERA DO AMERYKI 622 r.

9. Nauczyciel ocenia aktywność uczniów podczas lekcji, ich wiedzę i kreatywność podczas wykonywania zadań.

Niniejszy scenariusz zajęć wykorzystywany był także w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej KinoSzkoła.

Praca domowa

Nauczyciel prosi o wykonanie pracy domowej, sprawdza, jak uważnie uczniowie oglądali film oraz ocenia ich kreatywność na podstawie rysunku, wizualizującego wynalazek z książki „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” R. Kosika.

1. Na podstawie filmu „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” W. Skrzyneckiego wypisz: wiedzę z jakich przedmiotów szkolnych i w jakich sytuacjach wykorzystywali bohaterowie tego filmu.

2. Po przeczytaniu książki „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” R. Kosika wybierz jeden opisany tam wynalazek i narysuj go zgodnie z opisem.

Bibliografia

R. Kosik, „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”, Warszawa 2005.

tytuł: „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”
pierwowzór: Rafał Kosik „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”
gatunek: dla dzieci, przygodowy, science-fiction
reżyseria: Wiktor Skrzynecki
scenariusz: Rafał Kosik, Wiktor Skrzynecki
zdjęcia: Grzegorz Kędzierski
muzyka: Cezary Skubiszewski
produkcja: Polska
rok prod.: 2012
dystrybutor w Polsce: Phoenix Film
czas trwania: 102 min
Wróć do wyszukiwania