Exit (2006)

Reż. Grzegorz Koncewicz

Danuta Górecka

Docelowa grupa odbiorców (etap edukacji): problematyka wirtualnego świata, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
Nazwy przedmiotów (zajęć), na których można wykorzystać film: zajęcia do dyspozycji wychowawcy, język polski, wiedza o kulturze (szkoła ponadgimnazjalna), religia, zajęcia pozalekcyjne

Opis filmu

W czarno-białym świecie mężczyzna obserwuje w oknie naprzeciw tańczącą dziewczynę, w swoim komputerze tworzy alternatywny świat. http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=4222130

Informacje o autorze filmu

Grzegorz Koncewicz (ur. 1971)
Reżyser filmów animowanych, scenarzysta, autor scenografii i projektów graficznych do animacji, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zadebiutował filmem „Exit”, który wszedł do pakietu Filmoteki Szkolnej. Pracował przy tworzeniu wielu filmów animowanych i fabularnych jako asystent reżysera oraz kierownik produkcji – przede wszystkim w produkcjach Serafiński Studio Graficzno-Filmowe, z którym związany jest od kilku lat. Był kierownikiem produkcji m.in.: „Inwentorium śladów” braci Quay, „Idei” Marka Serafińskiego, „Wyspy gibbonów” Małgorzaty Bosek. Wcześniej, w 2001 roku, współpracował także przy realizacji „Wyspy R.O.” Jana Lenicy. Koncewicz jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i ASIFA Poland.

Propozycje wykorzystania filmu podczas zajęć

Film można wykorzystać w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej na zajęciach:

 • do dyspozycji wychowawcy,
 • języka polskiego,
 • wiedzy o kulturze (szkoła ponadgimnazjalna),
 • religii,
 • pozalekcyjnych (np. prowadzonych przez nauczyciela-bibliotekarza, pedagoga szkolnego).

Tematy do dyskusji

 1. Wirtualna rzeczywistość – szanse i zagrożenia.
 2. Pułapki cyberprzestrzeni i wirtualnych światów.
 3. Dlaczego uciekamy w wirtualne światy?
 4. Nasze postawy wobec nowoczesnych technologii.
 5. „Exit” – pochwała kreacyjnych możliwości człowieka czy gorzka diagnoza ludzkiej samotności i słabości?

Pytania

 1. Jakie światy zostały ukazane w filmie?
 2. Który z nich jest bardziej przyjazny dla głównego bohatera?
 3. Dlaczego, Waszym zdaniem, bohater ucieka w świat wirtualny?
 4. Czy w przekazach medialnych łatwo jest odróżnić fikcję od rzeczywistości? O jakich zagrożeniach opowiada ten film?
 5. Jakie cechy posiada wirtualny świat? Z jakich elementów bohater filmu tworzy swój wirtualny świat?
 6. Co się dzieje, gdy pomylimy rzeczywistość ze światem wirtualnym? Jakie to może mieć skutki?
 7. Czy współczesna technologia może być zagrożeniem dla człowieka? Jaki wpływ ma na nasze życie? Co oferuje nam rzeczywistość wirtualna?
 8. Co oznacza tytuł filmu?
 9. Czy bohaterowi uda się wyjść poza krąg własnych wyobrażeń i fantazji? A może pozostanie w wyimaginowanym świecie?
 10. Do jakich konwencji (fabularnych, gatunkowych) nawiązuje film „Exit”?

Proponowane metody pracy

 • pogadanka heurystyczna;
 • dyskusja „za i przeciw”, elementy debaty, ocena postawy i wyboru dokonanego przez bohatera filmu (ucieczka od realnego życia) metodą 6 myślowych kapeluszy de Bono;
 • działania twórcze – dopowiedzenie dalszego ciągu historii przedstawionej w filmie (np. w formie komiksu), przygotowanie plakatów wyrażających przesłanie filmu, układanie haseł reklamowych zachęcających do mądrego korzystania z nowoczesnych technologii.
Pani z Ukrainy (2002)
tytuł: „Exit”
gatunek: animacja
reżyseria: Grzegorz Koncewicz
scenariusz: Grzegorz Koncewicz
produkcja: Polska
rok prod.: 2006
czas trwania: 10,5 min
ważniejsze nagrody: 2008 Poznań (Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „Animator”) – Nagroda Dyrektorów Festiwalu dla filmu „Exit”.
dostępność filmu z legalnych źródeł: Filmoteka Szkolna (Pakiet nr 19, „Między fikcją a rzeczywistością”)
Wróć do wyszukiwania