ESD (1986)

Reż. Anna Sokołowska

Arkadiusz Walczak, Iwona Kulpa-Szustak, Hanna Wiśniewska

Krótka informacja o filmie

ESD – Eksperymentalny Sygnał Dobra… Czy ideę dobra można pokazać na ekranie? Przekonamy się o tym oglądając film Anny Sokołowskiej na podstawie dwóch powieści Małgorzaty Musierowicz. Doskonała propozycja dla młodszej młodzieży ale i ich rodziców.

Związki z podstawą programową

Język polski

Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:

  • opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło;
  • rozpoznaje problematykę utworu.

Analiza. Uczeń:

  • znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych; wskazuje przykłady mieszania gatunków;
  • uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.

Wartości i wartościowanie. Uczeń:

  • ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, np. patriotyzm–nacjonalizm, tolerancja–nietolerancja, piękno–brzydota, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach;
  • omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne;
  • dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość.

Teksty kultury. Wybrana młodzieżowa powieść obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz).

Wychowanie do życia w rodzinie

  • Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie. Rodzina niepełna.
  • Rola autorytetów w życiu człowieka.

Rozwój zainteresowań i pożądanych umiejętności uczniów

TAK NIE
Praca z filmem stwarza możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów x
Film motywuje uczniów do samodzielnego uczenia się i poznawania x
Film sprzyja rozwojowi wyobraźni uczniów x
Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami x
Film pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół przedstawionego problemu x
Film zawiera sceny przemocy x
Film zawiera sceny erotyczne x
Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami wprowadzającymi x
Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach specjalisty (psychologa, pedagoga, innych) x

Pomysły na zajęcia filmowe, proponowane metody pracy z filmem

Dyskusja, burza mózgów, ranking, metoda projektów, praca z fragmentem filmu, elementy dramy, ćwiczenia redakcyjne: recenzja, scenariusz, scenopis, mapa mentalna.

Wybory literackie i filmowe dziewcząt i chłopców. Czy Małgorzata Musierowicz pisze tylko dla dziewcząt?

Analiza i interpretacja dzieła filmowego i literackiego, twórczość Małgorzaty Musierowicz w kinie, np. w zestawieniu z filmem „Kłamczucha” w reż. Anny Sokołowskiej.

Tropy interpretacyjne, w tym zagadnienia filmoznawcze

Adaptacja filmowa.

Obraz rodziny – jej charakter i znaczenie w społeczeństwie tradycyjnym i współczesnym, rytuały rodzinne, np. w zestawieniu z filmem „Rodzina człowiecza” w reż. Władysława Ślesickiego.

Wpływ środowiska rodzinnego i rówieśniczego na decyzje i wybory młodych ludzi.

Czy dialog pokoleń jest możliwy, np. w zestawieniu z filmem „Wszystko może się przytrafić” w reż. Marcelego Łozińskiego?

Obecne w filmie motywy funkcjonujące w kulturze

Uczciwość wobec siebie, odpowiedzialność za innych, np. w nawiązaniu do „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego.

Filmowe wizerunki nastolatek, obraz młodych w kinie – ile prawdy, ile kreacji?, np. w zestawieniu z filmem „Cześć, Tereska” w reż. Roberta Glińskiego.

Pani z Ukrainy (2002)
tytuł: „ESD”
pierwowzór: na motywach dwóch powieści Małgorzaty Musierowicz: „Kwiat kalafiora” i „Ida sierpniowa”, wchodzących w skład cyklu „Jeżycjada”.
gatunek: obyczajowy
reżyseria: Anna Sokołowska
scenariusz: Anna Sokołowska, Małgorzata Musierowicz
zdjęcia: Jacek Korcelli
obsada: Leonard Pietraszak jako Doktor Kowalik, Elżbieta Helman jako Ida Borejko, Rafał Wieczyński jako Klaudiusz, Alicja Wojtkowiak jako Gabriela Borejko, siostra Idy, Mieczysław Voit jako Karol Paszkiet, Helena Kowalczykowa jako Pani Basia, sąsiadka
muzyka: Piotr Marczewski
produkcja: Polska
rok prod.: 1986
czas trwania: 95 min.
film od lat: 11 lat
Wróć do wyszukiwania