Copyright © Jadwiga Mostowska, 2015, 2017

Ilustracje i logo wykonała Aneta Krella-Moch

Materiał zdjęciowy zawarty w opracowaniu pochodzi ze zbiorów:

  • Filmoteki Narodowej w Warszawie,
  • Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Ponadto wykorzystano zdjęcia i materiały:

  • Monolith Films,
  • Vivarto,
  • Art House,
  • Studia Filmowego Anima-Pol,
  • Stowarzyszenia Nowe Horyzonty,
  • Forum Film Poland,
  • Kina–Galerii Charlie w Łodzi

oraz pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (https://audiovis.nac.gov.pl),
Library of Congress (https://www.loc.gov),
serwisów Pixabay (https://pixabay.com/pl) i Internet Archive (https://www.archive.org).

Pozostały materiał zdjęciowy to fotografie wykonane przez autorkę opracowania, m.in. dzięki uprzejmości Szkoły Filmowej w Łodzi  oraz hotelu Stare Kino Cinema Residence w Łodzi.

Konsultacje merytoryczne: prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska

Wsparcie metodyczne, promocyjne i techniczne: Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Filmoteka Narodowa