O pożytkach z blogowania w filmie dokumentalnym Marii Zmarz-Koczanowicz Dziennik.pl (2004)

Jolanta Manthey

I LO im. M. Kopernika w Gdańsku

Adresat zajęć: uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

Rodzaj zajęć: język polski, zajęcia pozalekcyjne.

Cel ogólny zajęć: Inspirowanie uczniów do refleksji na temat współczesnej rzeczywistości, celów i wartości młodych ludzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • analizuje i interpretuje dzieło filmowe;
 • określa problematykę filmu;
 • charakteryzuje bohaterów;
 • formułuje wnioski;
 • uzasadnia swoje opinie;
 • doskonali umiejętności funkcjonalne (uczenie się we współpracy, komunikowanie się w różnych sytuacjach, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób).

Metody pracy: praca z arkuszem obserwacji filmu.

Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupie.

Środki i materiały dydaktyczne: film Marii Zmarz-Koczanowicz Dziennik.pl (2004), karty pracy.

Słowa kluczowe: portret zbiorowy, film dokumentalny, nowe media, świat wartości, blog.

Bibliografia:

 1. http://altcomputers.manifo.com/blog/definicja-bloga
 2. http://maryl.org/wp-content/uploads/2015/09/Maryl-2013-Blog-jako-dziennik-elektroniczny.-Analiza-genologiczna-blog%C3%B3w-pisarzy-web.pdf
 3. http://culture.pl/pl/tworca/maria-zmarz-koczanowicz#artykuly
 4. http://culture.pl/pl/artykul/inne-spojrzenie-kobiety-polskiego-dokumentu
 5. http://www.filmweb.pl/film/Dziennik.pl-2004-377908
 6. http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/63/koczanowicz.html

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne + projekcja filmu (56 minut).

Przebieg zajęć:

Przed lekcją prosimy uczniów, by zapoznali się z kilkoma blogami np. mymedia.blox.pl, samcik.blox.pl, penszko.blog.polityka.pl, riennahera.com.

1. Nauczyciel rozpoczyna zajęcia pytaniem, czy są wśród uczniów autorzy lub czytelnicy blogów? Jeśli są czytelnicy, prosi o krótkie wypowiedzi na temat czytanych blogów; jeśli są autorzy, pyta też o krótką charakterystykę bloga. Następnie prosi o wymianę uwag na temat poleconych blogów — uczniowie wskazują ich cechy charakterystyczne, tematykę, oceniają ich atrakcyjność dla nich samych.

2. Prowadzący prosi młodzież o zdefiniowanie, czym jest blog? Uczestnicy wspólnie z prowadzącym ustalają: Tym, co łączy różnego typu wypowiedzi (blogi) jest miejsce publikacji (internet), gatunek wypowiedzi obejmuje bardzo zróżnicowane teksty, zarówno ze względu na treść, jak i formę.

3. Projekcja filmu (55 min). Nauczyciel dzieli klasę na 6 grup, członkowie każdej dostają kartę obserwacji filmu.

4. Po filmie członkowie grup wspólnie wypełniają karty pracy (ZAŁĄCZNIK NR 2), wykorzystując swoje karty obserwacji filmu (ZAŁĄCZNIK NR 1).

5. Grupy prezentują efekty swojej pracy (25 min).

6. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie elementów konstrukcyjnych filmu Marii Zmarz-Koczanowicz. Chodzi o ujęcia prezentujące przestrzeń bohaterów, wypowiedzi bohaterów „do kamery” — różne pomysły: rozmowy z bohaterami, głos z offu, ujęcia bohaterów w różnych miejscach, fragmenty blogów bohaterów, muzyka. Prowadzący pyta o charakter i funkcję montażu, zwraca uwagę na zróżnicowanie dynamiki — inaczej montowane są sceny z Piotrem, inaczej ze Shutym.

7. Podsumowanie. Jakie korzyści dla filmu wynikają z wykorzystania wypowiedzi bohaterów na blogach? (Zróżnicowany język dodatkowo charakteryzuje bohaterów, poznajemy ich od innej, bardziej intymnej strony, mamy wgląd w ich osobiste przemyślenia wzbogacające filmowy portret młodego pokolenia).

Praca domowa:

 1. Zrecenzuj film Marii Zmarz-Koczanowicz jako portret zbiorowy pokolenia (zwróć uwagę na bohaterów/środowisko pojawiające się także w filmie, a nie charakteryzowane na zajęciach).
 2. Obejrzyj krótki film Marii Zmarz-Koczanowicz Każdy wie, kto za kim stoi[1], napisz, co różni formę poznanych filmów? Który z nich bardziej Ci się podoba? Uzasadnij swoją odpowiedź.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Karta obserwacji filmu

 1. Twoim zadaniem jest zanotowanie informacji o Endo.
Kim jest? (płeć, wiek)
Gdzie mieszka?
Czym się zajmuje?
Jakie ma cele?
Jakie ma problemy?
Co jest dla niej/niego ważne?
O czym pisze na blogu?
Jakim językiem mówi/pisze?
Inne uwagi
 1. Twoim zadaniem jest zanotowanie informacji o Piotrze.
Kim jest? (płeć, wiek)
Gdzie mieszka?
Czym się zajmuje?
Jakie ma cele?
Jakie ma problemy?
Co jest dla niej/niego ważne?
O czym pisze na blogu?
Jakim językiem mówi/pisze?
Inne uwagi
 1. Twoim zadaniem jest zanotowanie informacji o Marcinie.
Kim jest? (płeć, wiek)
Gdzie mieszka?
Czym się zajmuje?
Jakie ma cele?
Jakie ma problemy?
Co jest dla niej/niego ważne?
O czym pisze na blogu?
Jakim językiem mówi/pisze?
Inne uwagi
 1. Twoim zadaniem jest zanotowanie informacji o Sylwii.
Kim jest? (płeć, wiek)
Gdzie mieszka?
Czym się zajmuje?
Jakie ma cele?
Jakie ma problemy?
Co jest dla niej/niego ważne?
O czym pisze na blogu?
Jakim językiem mówi/pisze?
Inne uwagi
 1. Twoim zadaniem jest zanotowanie informacji o Matiniezie.
Kim jest? (płeć, wiek)
Gdzie mieszka?
Czym się zajmuje?
Jakie ma cele?
Jakie ma problemy?
Co jest dla niej/niego ważne?
O czym pisze na blogu?
Jakim językiem mówi/pisze?
Inne uwagi
 1. Twoim zadaniem jest zanotowanie informacji o Shutym.
Kim jest? (płeć, wiek)
Gdzie mieszka?
Czym się zajmuje?
Jakie ma cele?
Jakie ma problemy?
Co jest dla niej/niego ważne?
O czym pisze na blogu?
Jakim językiem mówi/pisze?
Inne uwagi

ZAŁĄCZNIK NR 2

Karta pracy dla grup

 1. Przedstawcie „swojego” bohatera.
 2. Wymieńcie środki służące jego prezentacji w filmie.
 3. Nazwijcie emocje, jakie wzbudził w Was bohater.
 4. Film powstał w 2004 roku, powiedzcie (jednym zdaniem), jak wyobrażacie sobie bohatera dzisiaj?

[1] Film dostępny na https://www.youtube.com/watch?v=e00Jl-DDUvk

tytuł: Dziennik.pl
rodzaj/gatunek: dokumentalny
reżyseria: Maria Zmarz-Koczanowicz
scenariusz: Maria Zmarz-Koczanowicz
zdjęcia: Andrzej Adamczak
produkcja: Polska
rok prod.: 2004
czas trwania: 56 min.
Wróć do wyszukiwania