Dobre praktyki edukacyjne

Relacje wideo

Dobre praktyki edukacyjne. Prof. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska.

Dobre praktyki edukacyjne. Łódź. Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Dobre praktyki edukacyjne. Województwo świętokrzyskie. Anna Ciszek, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach.

Dobre praktyki edukacyjne. Województwo opolskie. Bolesław Drochomirecki, koordynator projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w województwie opolskim. Iwona Baldy, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Liderka Filmoteki Szkolnej  w województwie opolskim.

Dobre praktyki edukacyjne. Województwo łódzkie. Małgorzata Olejnik, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 37 w Łodzi. Urszula GóralGrażyna Koguc, nauczycielki języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 37 w Łodzi.

Dobre praktyki edukacyjne. Województwo małopolskie. Urszula Drużbacka, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum, nr 16 w Krakowie.

Dobre praktyki edukacyjne. Województwo małopolskie. Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.

Dobre praktyki edukacyjne. Województwo małopolskie. Katarzyna Bomba, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 18 w Krakowie.

Dobre praktyki edukacyjne. Województwo małopolskie. Mariusz Widawski, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej. Lider Filmoteki Szkolnej w województwie małopolskim.

Dobre praktyki edukacyjne. Województwo mazowieckie. Wioletta Mrozek, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum Integracyjnym nr 52 w Warszawie.