Film i wychowanie

Scenariusze lekcji wychowawczych

Analizy filmowe i scenariusze zajęć nakierowane na aspekty wychowawcze oraz felietony poświęcone możliwościom pozytywnego oddziaływania kina na młodzież.