Chleb (2003)

Reż. Grzegorz Skurski

Danuta Górecka

Opis filmu

Impresja filmowa obrazująca drogę wielonarodowościowej grupy ludzi do obozu zagłady. Przez szparę wagonu wiozącego ich pociągu widać przepływający krajobraz. W środku słychać ciche modlitwy i rozmowy prowadzone w różnych językach. Czasem dochodzi płacz dziecka. Szpara wagonu nie jest na tyle duża, by zmieścił się w niej podany z zewnątrz bochenek chleba. Pozostaje tylko punktem widokowym.

(http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=4218526)

Informacje o autorze filmu

Grzegorz Skurski (1939-2009)

Tadeusz Sobolewski w artykule „Zmarł Grzegorz Skurski” tak pisał o reżyserze filmu „Chleb”: „Amator życia. Niezwykła postać, bliska wielu ludziom z różnych środowisk. Reżyser dokumentalista, autor monodramów i słuchowisk radiowych, felietonista. Żadna z tych ról nie określa, kim był naprawdę. Sam siebie nazywał półżartem „najlepszym szoferem wśród reżyserów z racji stażu taksówkarskiego”. „Do tej pory – chwalił się – korzystam z opowieści, których przez dziesięć lat słuchałem zza kierownicy. Moje życie to ciągłe słuchanie i dosyć nieudolne przetwarzanie tego, co usłyszałem”.

(http://wyborcza.pl/1,75475,6574082,Zmarl_Grzegorz_Skurski_.html)

Film „Chleb” otrzymał w 2003 r. wyróżnienie na Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej.

Propozycje wykorzystania filmu podczas zajęć

Film można wykorzystać w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej na zajęciach:

 • do dyspozycji wychowawcy,
 • historii (szkoła ponadgimnazjalna),
 • języka polskiego,
 • wiedzy o kulturze (szkoła ponadgimnazjalna),
 • religii,
 • pozalekcyjnych (np. prowadzonych przez nauczyciela-bibliotekarza).

Tematy do dyskusji

 • Jakie uczucia wywołuje film „Chleb”?
 • Jak ten film został skonstruowany? Czy jest w nim akcja? Co składa się na ścieżkę dźwiękową filmu?
 • Kim są bohaterowie filmu?
 • Co możecie powiedzieć o sytuacji ludzi zamkniętych w wagonach? Co widzą? Co czują? Czego oczekują?
 • Jaką rolę odgrywają nadzorcy?
 • Co symbolizują wagony ukazane w filmie?
 • Czy takie pociągi jeszcze jeżdżą? (Jeśli tak, to dlaczego nikt ich nie zatrzyma?)
 • Która scena lub kadr filmu wydają Wam się szczególnie ważne?
 • Jak interpretujecie zakończenie filmu? Co symbolizuje chleb? Co oznacza zmiana obrazu czarno-białego na kolorowy?
 • Jakie ważne pytania warto postawić w związku z obejrzanym filmem?

Proponowane metody pracy

 • korzystanie ze źródeł internetowych (np. wyjaśnienie pojęć: deportacja, Holocaust, Zagłada, eksterminacja, symbol, impresja filmowa);
 • metoda hipotezy interpretacyjnej (uczniowie formułują problemy poruszane w filmie 
i krótko uzasadniają swoje propozycje; hipotezy zapisywane są na tablicy, a następnie weryfikowane przez klasę);
 • elementy pogadanki heurystycznej, dyskusja;
 • układanie pytań do filmu;
 • analiza i interpretacja wybranych kadrów filmu;
 • praca z tekstem poetyckim i biblijnym (w przypadku zajęć języka polskiego lub religii)
 • omówienie wiersza Dana Pagisa (żydowskiego poety) „Zapisane ołówkiem w zamkniętym wagonie” w kontekście biblijnej historii o Kainie i Ablu);
 • działania twórcze (np. namalowanie plakatu przedstawiającego przesłanie filmu, wyrażenie za pomocą wybranych ćwiczeń dramowych i teatralnych symboliki chleba).

Pobierz scenariusz w formacie .pdf

Pani z Ukrainy (2002)
tytuł: „Chleb”
reżyseria: Grzegorz Skurski
scenariusz: Grzegorz Skurski (według pomysłu Henryka Jantosa)
produkcja: Polska
rok prod.: 2003
czas trwania: 10 min
dostępność filmu z legalnych źródeł: Filmoteka Szkolna (pakiet 7, „Siła symbolu”)
Wróć do wyszukiwania