Strona główna-Informacje o autorach

Ewa Warmuz-Warmuzińska

2017-05-29T12:48:36+02:00wtorek, 11 kwietnia 2017|

Ewa Warmuz-Warmuzińska Pedagog resocjalizacji z profilaktyką społeczną, studia ukończyła na Uniwersytecie Śląskim. Jest lektorką języka angielskiego w przedszkolach, wychowawcą na świetlicy środowiskowej w Gliwicach i od kilku lat prowadzi Dyskusyjny Klub Filmowy w Centrum Zdrowia Psychicznego

Mariusz Widawski

2017-05-29T12:48:45+02:00wtorek, 11 kwietnia 2017|

Mariusz Widawski Absolwent Wydziału Humanistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, magister filologii polskiej. Nauczyciel języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej. Edukator filmowy, prowadzi zajęcia Szkolnego Dyskusyjnego Klubu

Dominik Wierski

2017-05-29T12:48:52+02:00poniedziałek, 10 kwietnia 2017|

Dominik Wierski Animator kultury, nauczyciel. Pracę doktorską obronił na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii w warszawskiej SWPS. Interesuje się filmem polskim i amerykańskim oraz historią sportu. Autor książki „Sport w polskim kinie 1944-1989”. Publikował m.in. w tomach

Joanna Wojtulewicz

2021-02-01T10:01:24+01:00poniedziałek, 1 lutego 2021|

Joanna Wojtulewicz Absolwentka Wydziału Polonistyki (UMK) i Instytutu Badań Literackich PAN (studia podyplomowe Nowe Liceum), nauczycielka języka polskiego, pełniła funkcję doradcy metodycznego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w zakresie

Małgorzata Wiśniewska

2021-02-01T09:59:36+01:00poniedziałek, 1 lutego 2021|

Małgorzata Wiśniewska Absolwentka warszawskiej polonistyki i Podyplomowych Studiów Wiedzy o Kulturze w IBL. Nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie. Pionierka edukacji filmowej

Jolanta Wróblewska

2021-02-01T09:40:19+01:00poniedziałek, 1 lutego 2021|

Jolanta Wróblewska Doktor nauk humanistycznych, polonistka w Liceum Ogólnokształcącym Nr I we Wrocławiu, edukatorka antydyskryminacyjna. Od 10 lat prowadzi autorskie klasy medialne, jest autorką scenariuszy metodycznych z zakresu edukacji medialnej i

Joanna Zabłocka-Skorek

2017-05-29T12:49:01+02:00wtorek, 11 kwietnia 2017|

Joanna Zabłocka-Skorek Doktor filmoznawstwa, kulturoznawca, pedagog. Doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowująca dysertację na temat "Aksjologiczne podstawy edukacji audiowizualnej w kontekście dominujących praktyk odbiorczych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych". Autorka i kierownik

Bartosz Zając

2017-05-29T12:49:26+02:00wtorek, 11 kwietnia 2017|

Bartosz Zając Asystent w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się historia i teoria kina niefikcjonalnego. Stały współpracownik filmoznawczego periodyku "Panoptikum". Publikował też w "Kwartalniku Filmowym", "Przeglądzie Humanistycznym", "Kinie"

Kamila Żyto

2021-02-01T09:53:29+01:00poniedziałek, 1 lutego 2021|

Kamila Żyto Filmoznawczyni, doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej, współpracuje z Młodzieżową Akademią Filmową „Bliżej kina” i Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (przy projektach Filmoteka

Beata Zuziak

2021-02-01T09:50:16+01:00poniedziałek, 1 lutego 2021|

Beata Zuziak Absolwentka Instytutu Filologii Klasycznej UW oraz Instytutu Kultury Polskiej UW (studia podyplomowe). Nauczycielka języka łacińskiego i wiedzy o kulturze oraz doradczyni metodyczna Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w

Pokaż więcej