,,Billy Elliot” jako film o…

Marzanna Kołodziej

Cele lekcji

Podczas zajęć uczeń:

 • doskonali umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego
 • doskonali umiejętność spoglądania na problem z wielu różnych punktów widzenia
 • rozwiązuje problem w twórczy sposób
 • uczy się prezentować swoje stanowisko
 • doskonali umiejętność dyskutowania
 • ćwiczy umiejętność oddzielania faktów od uczuć
 • współpracuje w grupie

Czas pracy

2 godziny lekcyjne

Środki dydaktyczne

 • film ,,Billy Elliot”(do wykorzystania przez młodzież podczas prezentacji ,,Wybrane sceny”)
 • arkusze papieru
 • mazaki

Formy pracy

 • praca w grupach

Metody pracy

 • technika 6 kapeluszy de Bono
 • burza mózgów
 • dyskusja

Przebieg lekcji

Krótka informacja na temat filmu i reżysera (reżyser Stephen Daldry – to jeden z najbardziej znanych filmowców z Wielkiej Brytanii. Rozgłos przyniósł mu film ,,Billy Elliot”, za który został nagrodzony i nominowany do Oskara. Kolejne filmy również przyniosły nominacje do Oskara – ,,Godziny”(2002 r.), ,,Lektor”(2008 r.)

Podział klasy na 5 zespołów. Zapoznanie uczniów z celami lekcji. Omówienie głównych założeń metody 6 myślowych kapeluszy. (Metoda de Bono wykorzystywana jest przy rozwiązywaniu trudnych problemów, służy ukierunkowaniu dyskusji).

Przydział zadań dla każdej grupy. Czas wykonania zadań ok. 20 min.

Grupa I otrzymuje BIAŁY KAPELUSZ, który symbolizuje dystans, obiektywizm, fakty.
Polecenie – Włóżcie biały kapelusz. Pamiętajcie, że interesują Was tylko fakty.
Zadania szczegółowe:

 • przedstawcie fabułę filmu;
 • określcie czas trwania akcji;
 • zaprezentujcie głównych bohaterów.

Wszystkie uwagi zapiszcie na arkuszu papieru. W czasie prezentacji możecie posłużyć się wybranymi fragmentami filmu.

Grupa II otrzymuje CZERWONY KAPELUSZ, który odwołuje się do uczuć, emocji.
Polecenie – Włóżcie czerwony kapelusz. Pamiętajcie, że interesują Was tylko emocje.
Zadania szczegółowe:

 • przedstawcie uczucia, jakie łączą Billy’ego z ojcem;
 • napiszcie, jaki jest emocjonalny stosunek Billy’ego do brata, do pani Wilkinson;
 • napiszcie, jaki jest Wasz emocjonalny stosunek do głównych bohaterów.

Wszystkie uwagi zapiszcie na arkuszu papieru. W czasie prezentacji możecie posłużyć się wybranymi fragmentami filmu.

Grupa III – otrzymuje ŻÓŁTY KAPELUSZ, który symbolizuje nadzieję, optymizm.
Polecenie – Włóżcie żółty kapelusz. Pamiętajcie, że patrzycie na świat przez ,,różowe okulary”.
Zadania szczegółowe:

 • odwołajcie się do całego filmu, ale uwagę skoncentrujcie tylko na tych jego treściach, które pozwalają sądzić, że rodzina jest wartością najwyższą,
 • napiszcie czy Billemu udało się zrealizować swoje marzenia;
 • wybierzcie sceny z filmu, które przekonują, że więzi łączące Billego z ojcem są budujące.

Wszystkie uwagi zapiszcie na arkuszu papieru. W czasie prezentacji możecie posłużyć się wybranymi fragmentami filmu.

Grupa IV – otrzymuje CZARNY KAPELUSZ, który symbolizuje pesymizm, surowy osąd.
Polecenie – Włóżcie czarny kapelusz. Pamiętajcie, że jesteście teraz surowymi sędziami w czarnych togach.
Zadania szczegółowe:

 • przywołajcie sceny z filmu, które ukazują destrukcyjny wpływ ojca na rozwój psychofizyczny Billego;
 • ukażcie negatywny charakter więzi łączących Billego z innymi bohaterami;
 • przedstawcie negatywny wpływ warunków ekonomiczno-społecznych na życie Billy’ego.

Wszystkie uwagi zapiszcie na arkuszu papieru W czasie prezentacji możecie posłużyć się wybranymi fragmentami filmu.

Grupa V – otrzymuje ZIELONY KAPELUSZ, który symbolizuje kreatywność, nowe koncepcje i rozwiązania.
Polecenie – Włóżcie kapelusz zielony. Pamiętajcie, że jesteście zespołem ludzi twórczych i pomysłowych.
Zadania szczegółowe:

 • jak, Waszym zdaniem, układały się relacje Billy’ego z ojcem, bratem i panią Wilkinson po rozpoczęciu nauki w Królewskiej Akademii Tańca;
 • zastanówcie się jak potoczyłyby się losy Billy’ego, gdyby przypadkowo nie trafił na zajęcia z panią Wilkinson;
 • przedstawcie kilka możliwych zakończeń filmu;

Wszystkie uwagi zapiszcie na arkuszu papieru.

Prezentacja.

Liderzy grup prezentują wyniki pracy zespołu. (około 5 minut)

Nauczyciel zakłada KAPELUSZ NIEBIESKI, który oznacza kontrolowanie, monitorowanie działań uczniów. Po wysłuchaniu prezentacji zadaje pytania – Jakie problemy zostały ukazane w filmie? O czym film opowiada?

Polecenie – Zapiszcie odpowiedź na kartce i przypnijcie do tablicy.

Proponowane odpowiedzi.

Film opowiada o:

 • marzeniach i ich spełnieniu;
 • trudnej drodze poznawania siebie;
 • relacjach między ojcem a synem;
 • relacjach między braćmi;
 • rodzinie;
 • sytuacji górników w latach osiemdziesiątych XX w. w Anglii;

Nauczyciel nie komentuje zapisów. Zadaje pytanie – Która z odpowiedzi wydaje się Wam najtrafniejsza?

Krótka dyskusja uzasadniająca odpowiedź. Nauczyciel dopisuje temat lekcji i prosi o zapisanie wybranego sformułowania do zeszytów. Ocenia udział uczniów w lekcji i zadaje pracę domową

Praca domowa

W formie pisemnej uzasadnij słuszność sformułowania tematu.

tytuł: „Billy Elliot”
gatunek: komedia obyczyjowa
reżyseria: Stephen Daldry
produkcja: Francja, Wielka Brytania
rok prod.: 2000
Wróć do wyszukiwania