„Rozmowy kontrolowane” – wywiad z Gerdem Wieslerem, bohaterem filmu „Życie na podsłuchu” Floriana Henkel Von Donnersmarcka

Dagmara Nowakowska

XXXI LO im. L. Zamenhofa w Łodzi

Cele lekcji

Uczeń:

 • analizuje obejrzany film
 • charakteryzuje głównego bohatera
 • poznaje nowe słownictwo w języku niemieckim
 • formułuje i zapisuje w języku obcym własne opinie dotyczące postępowania głównego bohatera
 • doskonali technikę wywiadu oraz umiejętność wnioskowania i uogólniania,
 • pracuje w grupie

Czas pracy

1 godzina lekcyjna

Środki dydaktyczne

 • słownik wyrazów obcych
 • folia ze słownictwem
 • rzutnik
 • arkusze do uzupełniania wywiadu

Formy pracy

 • praca w grupie

Metody pracy

 • dyskusja
 • prezentacja słownictwa

Przebieg lekcji

Uczniowie obejrzeli wcześniej film. Nauczyciel przypomina klasie informacje dotyczące filmu i jego reżysera. Przypomina również nazwiska głównych bohaterów, czas i miejsce akcji. Następnie nauczyciel pyta uczniów o ocenę postępowania głównego bohatera. Wyrażają oni swoje opinie i wymieniają poglądy na temat motywów jego działania (po polsku).

Nauczyciel podaje temat lekcji i zapoznaje uczniów z celem zajęć oraz organizacją pracy na lekcji.

Zadaniem domowym uczniów było wyszukanie w słowniku języka niemieckiego wybranych słów i zwrotów potrzebnych do wykonania zadania – rozmowy na temat czasów totalitaryzmu, o których opowiada film.

Nauczyciel prezentuje własną wersję listy potrzebnych słówek przedstawioną na folii.

(Załącznik nr 1). Odczytuje słowa i zwroty, uczniowie porównują własne zadanie, uzupełniają lub poprawiają pracę.

Nauczyciel dzieli klasę na zespoły 2-osobowe, które pracować będą nad wywiadem. Rozdaje arkusze zawierające pytania stawiane przez dziennikarza głównemu bohaterowi filmu. (Załącznik nr 2).

Uczniowie pracują w parach i mają za zadanie przygotowanie sensownych wypowiedzi, których mógłby udzielić bohater filmu Georg Wissler.

Wybrane grupy proszone są o odczytanie swoich wywiadów.

Nauczyciel podsumowuje lekcję, zbiera wszystkie prace, które zostaną sprawdzone

i ocenione.

Załączniki

Załącznik nr 1

Lista niezbędnych słówek i zwrotów:

nienawiść der Hass
nienawidzić hassen
prześladować/śledzić verfolgen
kontrolować kontrolieren
obserwować beobachten
podejrzliwy misstrauisch
mścić się sich rächen
być pod wpływem unter dem Einfluss sein
wrogi feindlich
wróg der Feind
żałować bedauern
straszyć erschrecken
pomylić się irren
nękać plagen
być za/przeciw dafür/degegen sein
sumienie das Gewissen
mieć czyste sumienie ein reines G. haben
mieć coś na sumieniu auf dem G. haben
wyrzuty sumienia Gewissenbisse
być świadomym sich einer Sache bewusst sein

Załącznik nr 2

ARKUSZ WYWIADU
Journalist: Herr Wiesler, wie war Ihre Kindheid?
Gerd Wiesler (G.W.):


J: Warum haben Sie sich entschieden, in Stasi zu arbeiten?
G.W.:


J: Sind Sie sich dessen bewusst, dass Ihre Arbeit und Wirkungen das Leben vieler Menschen zerstört hat?
G.W.:


J: Fühlen Sie sich nicht schuldigt?
G. W.:


J: Zu gewisser Zeit, waren Sie als Funktionär makellos. Erst Ihre letzte Aufgabe – Überwachung Dreymans und Sielands hat es alles verändert. Was beeinfluβte diese Veränderung?
G. W.:


J: Wollten Sie schlieβlich nur diese Personen schützen, oder hatten Ihre Wirkungen tiefere Bedeutung?
G.W.:


J: Was ist im Leben des Meschen am wichtigsten, Herr Wiesler?
G. W.:


J: Wie beurteilen Sie also in diesem Kontext Ihr ganzes Leben?
G. W.:


J: Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
G. W.:


J: Danke für das Interview.

tytuł: „Życie na podsłuchu”
gatunek: dramat, psychologiczny
reżyseria: Florian Henckel von Donnersmarck
produkcja: Niemcy
rok prod.: 2006
Wróć do wyszukiwania
2017-05-29T22:30:05+00:00
Wielkość czcionki
Kontrast