--Stypendium doktoranckie PISF

Stypendium doktoranckie PISF

nabór wniosków do 31 października 2017

Polski Instytut Sztuki Filmowej rozpoczął nabór wniosków o stypendium doktoranckie PISF. Jest ono przyznawane doktorantowi przygotowującemu dysertację na temat polskiego kina. Stypendystą można zostać tylko raz. Nie można startować w konkursie o przyznanie stypendium doktoranckiego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej więcej niż trzy razy.

Nabór wniosków w roku 2017 jest prowadzony od 27 września do 31 października.

Wysokość stypendium: 30 000 zł.

Więcej informacji warunkach konkursu można znaleźć na: http://www.pisf.pl/pl/dotacje/stypendia-dla-doktorantow/2017

[z materiałów organizatora]

2018-06-06T14:44:09+00:00
Wielkość czcionki
Kontrast