Serbski epos (1992)

2018-11-06T11:04:26+00:00

Serbski epos (1992) Pawła Pawlikowskiego, czyli kilka uwag o pamięci historycznej Anna Kołodziejczak Adresat zajęć: uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. Rodzaj zajęć: historia, koło historyczne. Cel ogólny zajęć: Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji historycznej. Cele

Serbski epos (1992)2018-11-06T11:04:26+00:00

Psy (1992)

2017-05-25T17:12:57+00:00

Psy (1992) Maciej Dowgiel, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Reż. Władysław Pasikowski Krótka informacja o filmie Film „Psy" w reż. Władysława Pasikowskiego jest ważnym dziełem kinematografii polskiej po 1989 roku. Jest

Psy (1992)2017-05-25T17:12:57+00:00
Wielkość czcionki
Kontrast