Robin Hood (2010)

Arkadiusz Walczak, Iwona Kulpa-Szustak, Hanna Wiśniewska

Reż. Ridley Scott

Krótka informacja o filmie

Robin Hood po raz kolejny ożywa na ekranie kin, aby w wystawnej superprodukcji Ridleya Scotta oddać sprawiedliwość najbardziej uciśnionym i przywrócić szlachetny blask trzynastowiecznej Anglii. Nieśmiertelna legenda wyjętego spod prawa banity, który dzięki swemu bezkompromisowemu dobru zachwyca kolejne pokolenia, przypomina, czym powinny być: przyjaźń, miłość, sprawiedliwość, patriotyzm i potrzeba absolutnej wolności.

Związki z podstawą programową

Gimnazjum

Historia

Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Uczeń:

 • rozpoznaje typowe instytucje systemu lennego; wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu;
 • charakteryzuje funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w średniowieczu.

Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:

 • wyjaśnia kulturotwórczą rolę Kościoła w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego średniowiecznego społeczeństwa;
 • porównuje główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej.

Szkoła ponadgimnazjalna

Historia

Zakres rozszerzony

Europa w okresie krucjat. Uczeń:

 • wyjaśnia ideowe i polityczne przyczyny rywalizacji papiestwa z cesarstwem zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą;
 • charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania oraz ocenia skutki wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty.

Historia i społeczeństwo

Kobieta i mężczyzna, rodzina. Uczeń:

 • analizuje, na wybranych przykładach, obrazy miłości, role kobiety i mężczyzny oraz model rodziny w Biblii;
 • wyjaśnia wpływ kultury arabskiej i prowansalskiej na europejski model miłości dworskiej w średniowieczu i ocenia trwałość tego modelu.

Swojskość i obcość. Uczeń:

 • analizuje, na wybranych przykładach, postrzeganie swojskości i obcości w okresie krucjat.

Rządzący i rządzeni. Uczeń:

 • charakteryzuje zakres władzy cesarza, papieża i króla oraz ich wzajemne relacje w średniowieczu; opisuje zakres władzy samorządu miejskiego w średniowiecznym mieście;
 • analizuje relikty świata feudalnego w późniejszych epokach.

Wojna i wojskowość. Uczeń:

 • charakteryzuje etos rycerski;
 • wyjaśnia, na wybranych przykładach, koncepcję wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej w średniowieczu.

Język polski

Uczeń:

 • odczytuje sens całego tekstu oraz wydzielonych przez siebie fragmentów;
 • potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości (zakres podstawowy);
 • czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole (zakres rozszerzony);
 • szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu) (zp);
 • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki (zp);
 • określa problematykę utworu (zp);
 • wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne) (zp);
 • konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, teatralnymi, filmowymi.

Wiedza o kulturze

 • zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki pomiędzy nimi;
 • wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową, kultową, poznawczą, ludyczną);
 • analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując podstawowe wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki;
 • analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki;
 • wypowiada się na temat dzieła sztuki używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium);
 • dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną i obyczajami epoki, w której powstało.

Rozwój zainteresowań i pożądanych umiejętności uczniów

TAK NIE
Praca z filmem stwarza możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów x
Film motywuje uczniów do samodzielnego uczenia się i poznawania x
Film sprzyja rozwojowi wyobraźni uczniów x
Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami x
Film pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół przedstawionego problemu x
Film zawiera sceny przemocy x
Film zawiera sceny erotyczne x
Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami wprowadzającymi x
Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach specjalisty (psychologa, pedagoga, innych) x

Pomysły na zajęcia filmowe, proponowane metody pracy z filmem

Dyskusja, burza mózgów, ranking, metoda projektów (temat: Robin Hood – źródła legendy, prawda i fikcja, kim naprawdę był Robin Hood), analiza i interpretacja działa filmowego i literackiego, praca z fragmentem filmu, planszowa synteza, ćwiczenia redakcyjne: recenzja, scenariusz, scenopis.

Dlaczego wolność powinna zostać ustanowiona prawem, a prawa spisane?

Konformizm i nonkonformizm w życiu społecznym – dlaczego lubimy buntowników?

Tropy interpretacyjne, w tym zagadnienia filmoznawcze

Literackie źródła legendy o Robin Hoodzie.

Mit rycerza, cnoty rycerskie.

Wzorzec kobiecości i męskości w średniowiecznej Anglii.

„Powstawaj nieustannie, aż owce zamienią się w lwy” – kształtowanie się monarchii parlamentarnej w Anglii.

Konsekwencje krucjat.

Historia w kinie historycznym nie jest najważniejsza – specyfika filmu historycznego, pojęcie – kostium historyczny.

Sztuka wojenna w średniowiecznej Europie.

Obecne w filmie motywy funkcjonujące w kulturze

Źródła popularności postaci Robin Hooda w filmie, w odniesieniu do filmu z udziałem Douglasa Fairbanksa („Robin Hood”, 1922), Errola Flynna („Przygody Robin Hooda”, 1938), Seana Connery („Powrót Robin Hooda”, 1976) oraz Kevina Costnera („Robin Hood: Książę złodziei”, 1991), seriali telewizyjnych, w tym produkcji BBC z Patrickiem Troughtonem „Robin Hood” (1953) i „Robin of Sherwood” (1984), „Robin Hood” (2006) oraz parodią „Robin Hood – faceci w rajtuzach” w reż. Mela Brooksa z Cary Elwesem w roli głównej.

Wiecznie młody mit. Postać banity w kinie, w zestawieniu z filmem „Janosik” w reż. Agnieszki Holland.

Wątek podwójnej tożsamości męża – żołnierza, który wraca z wojny, w zestawieniu z filmem „Sommersby” w reż. Jona Amiela.

Pani z Ukrainy (2002)
tytuł: „Robin Hood”
gatunek: dramat, przygodowy
reżyseria: Ridley Scott
scenariusz: Brian Helgeland
zdjęcia: John Mathieson
obsada: Russell Crowe jako Robin Longstride, Cate Blanchett jako Marion Loxley, Max von Sydow jako Sir Walter Loxley, William Hurt jako William Marshall, Matthew Macfadyen jako Szeryf z Nottingham
muzyka: Marc Streitenfeld
produkcja: USA
rok prod.: 2010
dystrybutor w Polsce: United International Pictures Sp z o.o.
czas trwania: 150 min.
film od lat: 12 lat
Wróć do wyszukiwania
2017-05-24T18:49:01+00:00
Wielkość czcionki
Kontrast