„If i were a pirate”, … – utrwalenie wiadomości o II trybie warunkowym

Artur Gryz

Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi

Cele lekcji

Uczeń:

 • powtarza i utrwala zasady konstruowania zdań w II trybie warunkowym
 • doskonali umiejętność konstruowania krótkich wypowiedzi w języku angielskim
 • rozwija umiejętność kreatywnego myślenia
 • zabiera głos w dyskusji
 • formułuje wnioski
 • prezentuje własny punktu widzenia i uczy się uwzględniania poglądów innych
 • doskonali umiejętność pracy w grupie

Czas pracy

1 godzina lekcyjna

Środki dydaktyczne

 • film z serii „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” (2003), reż. Gore Verbinski
 • karty pracy przygotowane przez nauczyciela
 • materiały piśmiennicze

Formy pracy

 • praca z całą klasą
 • praca w grupach

Metody pracy

 • elementy burzy mózgów
 • gra słowna
 • dyskusja
 • pogadanka

Przebieg lekcji

Przed zajęciami uczniowie zapoznali się z filmem „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” (2003), reż. Gore Verbinski.

Nauczyciel informuje o tematyce i celach lekcji, a następnie dzieli uczniów na grupy. Zadaniem każdej z grup jest uzupełnienie kart, które otrzymali od nauczyciela, podanymi wyrazami: couldn’t, didn’t, had, saw,  would.

If I ………………… a lot of money, I ………………… buy a new car.

What ………………… you do if you ………………… a snake in your room?

If I ……………… speak English, I ……………… write emails to my friends in the USA

Przedstawiciele poszczególnych grup zapisują swoje rozwiązania na tablicy.

Uczniowie, pracując całą klasą, sprawdzają poprawność zdań zapisanych na tablicy i dokonują niezbędnych poprawek. Wyjaśniają/ przypominają przy tym zasady konstruowania zdań w II trybie warunkowym.

Nauczyciel prosi uczniów, aby pracując w grupach napisali kilka zdań o tym, co zrobiliby, gdyby byli jedną z postaci filmu „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły”. Ze względu na zadanie stawiane uczniom w dalszych etapach lekcji, liczba zdań powinna zawierać się pomiędzy 5-10 (do decyzji nauczyciela). Dla zwiększenia atrakcyjności zadania, każda grupa opisuje inną postać i przed każdą z postaci stawiane jest specjalne zadanie i/lub znajduje się ona w sytuacji odmiennej niż przedstawiona w filmie.

Grupa 1
What would you do if you were Capitan Barbossa and you fell in love with Elisabeth Swann?

Grupa 2
What would you do if you were Elisabeth Swann and you fell in love with Capitan Barbossa?

Grupa 3
What would you do if you were Jack Sparrow and you were afraid of sea voyages?

Grupa 4
What would you do if you were Will Turner and you wanted to join the Black Pearl’s crew?

Dla dalszego przebiegu lekcji ważne jest, aby poszczególne grupy nie znały nawzajem swoich zadań.

Przedstawiciele poszczególnych grup prezentują przygotowane przez daną grupę zdania. W trakcie ich odczytywania nie wolno jednak podać informacji, która została oznaczona pogrubioną czcionką. Zadaniem pozostałych uczniów jest odgadnięcie motywu postępowania danego bohatera poprzez stawianie pytań, np.

 • If you were Elisabeth Swann, would you kill Capitan Barbossa?
 • If you were Jack Sparrow, could you dive in the sea?

Przed rozpoczęciem tej części lekcji należy uzgodnić ilość pytań, jakie można zadać danej grupie. Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczamy czas trwania zabawy, utrzymujemy dobre tempo pracy i wprowadzamy element rywalizacji, co sprzyja zwiększeniu atrakcyjności tego ćwiczenia dla uczestników zajęć.

Przed rozpoczęciem tego etapu lekcji, dla podniesienia stopnia zainteresowania ćwiczeniem i zwiększenia rywalizacji, można uzgodnić, jakie nagrody otrzymują uczniowie w przypadku odgadnięcia motywu postępowania danego bohatera.

Nauczyciel podsumowuje lekcję i dokonuje ewaluacji dokonań.

Praca domowa

Samodzielne napisanie krótkiego opowiadania pt.: If I were a pirate I would never…

tytuł: „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły”
gatunek: fantasy, przygodowy
reżyseria: Gore Verbinski
produkcja: USA
rok prod.: 2003
Wróć do wyszukiwania